Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Αίτημα για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες του ΤΑP στη Κεντρική Μακεδονία

Αίτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες του ΤΑP στην Κεντρική Μακεδονία, κατέθεσε ο επικεφαλής της Παράταξης «Μέτωπο Ανάπτυξης» κ. Μάρκος Μπόλαρης.

Ακολουθεί το κείμενο της αίτησης :

14 Οκτωβρίου 2013

Προς :

Απόστολο Τζιτζικώστα,  Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Κοινοποίηση : Αντώνιο Μπάμιατζη,     ΠρόεδροΠεριφερειακού Συμβουλίου.

Θέμα : “Αίτημα για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου:

α) Από το εποπτεύον  το έργο Υπουργείο

β) Από την Κοινοπραξία ,

για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες του ΤΑP στη Κεντρική Μακεδονία. “

Όπως γνωρίζετε η κοινοπραξία για τον αγωγό Trans Adriatic Pipeline ( ΤΑP ) θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με τους 18.000 περίπου ιδιοκτήτες ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, από την ιδιοκτησία των οποίων θα πρέπει να περάσει ο αγωγός.

Επειδή τις τελευταίες βδομάδες ο ΤΑP πραγματοποιεί και στην Κεντρική Μακεδονία ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα που αφορούν τις διαδικασίες απόκτηση γης για την διέλευση του αγωγού και στις πιο πάνω συναντήσεις παρίστανται ο υπεργολάβος του αγωγού, εκπρόσωποι της ΤΑP και νομικοί σύμβουλοι οι οποίοι απαντούν σε ερωτήσεις του κοινού. 

Επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις των κατοίκων σχετικά με την επικαιροποίηση των κτηματολογικών δεδομένων, την απόκτηση γης και δουλείας στο πλαίσιο κατασκευής του αγωγού, όπως και από την ελλιπή ενημέρωση από την εταιρεία DHV ( RHDHV ) που έχει αναλάβει τις δραστηριότητες της απαλλοτρίωσης.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμεθα τα ακόλουθα:

1) Οι εκπρόσωποι του εποπτεύοντος Υπουργείου και του ΤΑP να ενημερώσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες,

2) Να καταθέσουν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την προσωρινή πρόσβαση στις εκτάσεις για την περίοδο της κατασκευής, όπως και για την μόνιμη πρόσβαση και για το που θα εγκατασταθούν οι σταθμοί συμπίεσης και για τα σημεία που ο αγωγός θα είναι υπερκείμενος του εδάφους , τα σημεία όπου θα είναι υπόγειος κλπ..

Επειδή είναι εύλογος ο προβληματισμός μας σχετικά με το εάν η κοινοπραξία θα προχωρήσει με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης , ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν δίκαια και με διαφάνεια.
Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ για την συζήτηση του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως επείγον, προκειμένου να υπάρξει υπεύθυνη ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας επειδή υπάρχουν αντιδράσεις.

Ο Αιτών

 Μάρκος Μπόλαρης

ΑρχείοΝέων