Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Αίτημα κατάθεσης εγγράφων για το έργο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2014»

 Προς τον Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Γυφτόπουλο
 
Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2014
 

Αίτημα κατάθεσης εγγράφων για το έργο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2014»

Παρακαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, να μας καταθέσετε τα κάτωθι απαριθμούμενα και να μας γνωστοποιηθούν στοιχεία που αφορούν το έργο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2014».

Συγκεκριμένα ζητούμε:
1. τις συμβάσεις ανάθεσης του προγράμματος για το σύνολο της Περιφέρειας και τις περιφερειακές ενότητες
2. τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων
3. τον φορέα υλοποίησης κάθε προγράμματος
4. τους προϋπολογισμούς των συμβάσεων
5. το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος
6. τον βαθμό της μέχρι τώρα υλοποίησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
7. την εποπτεύουσα αρχή που παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος
8. τα μέχρι τώρα πορίσματα, για τα αποτελέσματα, της εποπτεύουσας αρχής.
 

Οι αιτούντες:
Μάρκος Μπόλαρης
Χρυσάνθη Μπουφίδου
Δημήτρης Μούρνος

ΑρχείοΝέων