Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Αναβάθμιση της ΜΟΔ για διαφάνεια, ποιότητα ελέγχων, ταχύτητα, στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη
2. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση της εμπειρίας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., ως πρότυπης διοικητικής νησίδας βέλτιστης πρακτικής, στη διαχείριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) – Αναβάθμιση της λειτουργίας της με ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα για πλήρη διαφάνεια 

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1996 με κοινή απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποστολή της είναι η στήριξη και ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ανταποκρίνεται στο ρόλο της με ένα ανθρώπινο δυναμικό που έχει υψηλή κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων και δημοσίων έργων.

Οι στόχοι της ΜΟΔ για επιτάχυνση της απορρόφησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ επιτυγχάνονται καθημερινά μέσα από τις κύριες αρμοδιότητες της, που είναι η στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ), των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών (ΚΤΓ), των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (INTERREG), καθώς και της Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η υποστήριξή των Διαχειριστικών Αρχών τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο προς τους φορείς διαχείρισης των έργων με μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και με προώθηση των απαραίτητων καινοτόμων διοικητικών και οργανωτικών διαδικασιών στο σύστημα διαχείρισης και εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και η συνολική συμβολή της ΜΟΔ στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας είναι αναμφισβήτητη.

Επειδή η Μ.Ο.Δ. ως πρότυπη διοικητική νησίδα με αρμοδιότητα την οργάνωση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακών προγραμμάτων έχει χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. ως «βέλτιστη πρακτική». Ως τέτοια διοικητική δομή, η ΜΟΔ θα πρέπει να στηριχθεί και να αξιοποιηθεί περαιτέρω με ένα σύγχρονο ενιαίο σύστημα παρακολούθησης του έργου της, το οποίο θα διασφαλίζει πρωτίστως τη διαφανή λειτουργία της, καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας της Μ.Ο.Δ. εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου (Σ.Ε.Σ.), είναι απαραίτητο εργαλείο διαφάνειας για να ξεπεραστούν αφενός οι μέχρι σήμερα δυσλειτουργίες και αφετέρου να αποκλειστούν οι οποιασδήποτε προέλευσης παρεμβάσεις. 

Επειδή είναι κρίσιμο την στιγμή αυτή που η χώρα περιδινίζεται μέσα στην κρίση να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της δημόσιας διοίκησης, όπως η Μ.Ο.Δ., αναβαθμίζοντάς τα, εξασφαλίζοντας ποιότητα ελέγχων, ταχύτητα, διαφάνεια, αντικειμενικότητα, άρα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών αυτών κονδυλίων.

Επειδή η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα όχι απλά να συνεχίσει αξιοποιώντας την εμπειρία της Μ.Ο.Δ. ως πρότυπης διοικητικής μονάδας στην επόμενη διαχειριστική περίοδο, αλλά να εξάγει τα κρίσιμα συμπεράσματα από τη λειτουργία της για την βελτίωση και αξιοποίηση αυτών των πρακτικών και στο χώρο των αμιγώς δημόσιων υπηρεσιών.

Επειδή τον τελευταίο καιρό υπάρχει μία έντονη φημολογία μέσω δημοσιευμάτων ότι η Μ.Ο.Δ. συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των υπό κατάργηση υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, καθώς και ότι προτείνεται η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του ΕΣΠΑ μέσω αναπτυξιακών τραπεζών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

1. Με ποιο εργαλείο προτίθεται η κυβέρνηση να διαχειριστεί τα κονδύλια του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020);

2. Με δεδομένο το πρότυπο διοικητικής νησίδας στο ελληνικό δημόσιο, όπως έχει χαρακτηριστεί η Μ.Ο.Δ., προτίθεται το Υπουργείο να αξιοποιήσει την σωρευμένη εμπειρία αυτής που συνιστά μάλιστα βέλτιστη πρακτική;

3. Με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ενόψει του επιτυχημένου σχεδιασμού και υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΣΕΣ 2014-2020), προτίθεστε να στηρίξετε άμεσα το έργο της Μ.Ο.Δ. με ένα σύγχρονο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας, το οποίο θα αποτελέσει το απαραίτητο εργαλείο που θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη διαφάνεια, ταχύτητα, ποιότητα και αντικειμενικότητα προς το σκοπό της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών αυτών κονδυλίων;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάρκος Μπόλαρης

 

ΑρχείοΝέων