Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Previous Next

Απόσυρση από την αγορά οπωροκηπευτικών για δωρεάν διανομή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1369 της Επιτροπής

Η στήριξη που χορηγείται στις Οργανώσεις Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών  και  σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη των οργανώσεων αυτών για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή, σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 2015/1369 της Επιτροπής καλύπτει ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο από 8 Αυγούστου 2015 μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα εξαντληθούν οι ποσότητες σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή την 30η Ιουνίου 2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής ( ΔΑΟΚ )

Οι συνολικές ποσότητες που είχαν εγκριθεί για την Ελλάδα καθώς και οι ποσότητες που έχουν διανεμηθεί μέχρι 15/4/2016 είναι:

ΠΡOΪΟNTA

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

(ΤΌΝΟΙ)

ΔΙΑΝΟΜΕΣ (ΤΟΝΟΙ) ΩΣ 15/4/2016

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Ε.Ε.) ΕUR

ΜΗΛΑ/ΑΧΛΑΔΙΑ

2.700

2.162

941.108

ΝΤΟΜΑΤΕΣ/ ΚΑΡΟΤΑ

/ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ

1.350

123

67.846

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ/ΣΤΑΦΥΛΙΑ/

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

16.300

4.305

2.362.997

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ/

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ/ΛΕΜΟΝΙΑ

10.750

9,463

5.240.437

ΡΟΔΑΚΙΝΑ/ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

20.900

8.122

4.106.605

ΣΥΝΟΛΟ

52.000

24.175

12.718.993

 

ΑρχείοΝέων