Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ Μάρκου Μπόλαρη με τον Πρόεδρο της Ένωσης Χειμαρριωτών Ελλάδας και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Μειονότητας «Ομόνοια» Χειμάρρας

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Μάρκος Μπόλαρης, δέχθηκε τον Πρόεδρο της Ένωσης Χειμαρριωτών Ελλάδας, Σπύρο Κούτουλα, και τον Πρόεδρο της Δημοκρατική Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «Ομόνοια» Χειμάρρας, Διονύσιο - Φρέντη Μπελέρη.

Οι δύο Πρόεδροι αναφέρθηκαν σε προβλήματα διακρίσεων ως προς τα δικαιώματα Εθνικής Μειονότητας και σε θέματα προστασίας των περιουσιών των Ομογενών. Ο Υφυπουργός υπογράμμισε τις Πέντε Καίριες Προτεραιότητες, σύμφωνα με την αιρεσιμότητα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. (απόφαση 26.6.2018), στις οποίες συγκαταλέγονται ως μείζονες, η υλοποίηση του Νόμου-Πλαισίου για την Πολιτική μη διακρίσεων των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων και η προτεραιότητα αποτελεσματικής προστασίας των Περιουσιακών Δικαιωμάτων των Ομογενών στη Χειμάρρα, προτεραιότητες που αφορούν τη γειτονική μας χώρα, και στη δυναμική που αναμένεται να δημιουργήσει η προσαρμογή σε αυτές.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στα θέματα χαρτοφυλακίου του Υφυπουργού, σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας και Εκκλησίας, και τον προγραμματισμό διοργάνωσης εκδηλώσεων πολιτισμού και καλών τεχνών, που προάγουν τη διμερή συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας, τόσο στο κεντρικό επίπεδο, όσο και στην περιοχή της Ελληνικής Μειονότητας,.

Ο Υφυπουργός κατέληξε λέγοντας ότι «Η Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, που αποτελεί παρουσία ιστορίας και πολιτισμού χιλιετιών, είναι, και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, γέφυρα φιλίας και συνεργασίας των δύο κρατών. Τα θέματα της ήπιας πολιτικής ενισχύουν και προάγουν αυτή τη συνεργασία».

ΑρχείοΝέων