Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Δεκτή η αίτηση θεραπείας της Ένωσης Ομάδων Παραγωγών ΑΕΣ ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2016-2018

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης έκανε δεκτή την από 21-01-2016 Αίτηση Θεραπείας της Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών ΑΕΣ ΑΛ.Μ.ΜΕ ΑΕ της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, για την έγκριση νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα  έτη  2016- 2018.

Για το έτος 2016 το ποσό του νέου Μερικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την συγκεκριμένη Ένωση Ομάδας Παραγωγών  καθορίζεται σε 856.998,00 ευρώ και το ποσό της κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 514.198,80 ευρώ.

Το Υπουργείο έχοντας υπ΄όψη αφ΄ ενός τη σοβαρή επιχειρηματική και εξαγωγική δραστηριότητα της αιτούσας Ένωσης Ομάδων Παραγωγών και αφ΄ ετέρου λειτουργώντας  κάτω από το πρίσμα και έλεγχο της αυστηρής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων βάσει των αντίστοιχων προγραμμάτων, έκανε δεκτή την Αίτηση Θεραπείας της ΑΕΣ ΑΛ.Μ.ΜΕ. στη βάση:

α) της εμπρόθεσμης και παραδεκτής υποβολής της, αλλά και 
β) της τεκμηριωμένης νομικής και  ουσιαστικής βασιμότητάς της, με την οποία κατέδειξε την διοικητική παραδρομή της περιφερειακής υπηρεσίας, μέσω της οποίας υποβλήθηκε η αρχικώς απορριφθείσα αίτηση χρηματοδότησης. 

ΑρχείοΝέων