Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Δεν αποδίδονται ή καθυστερούν να αποδοθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα, παρά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τα χρήματα που δεσμεύονται από τις ΔΟΥ σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου, με δυσμενείς συνέπειες για τους φορολογούμενους

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χαρδούβελη ο βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης, αναφέροντας ότι δεν αποδίδονται ή καθυστερούν να αποδοθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα, παρά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τα χρήματα που δεσμεύονται από τις Δ.Ο.Υ. σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου, τονίζοντας ότι την ίδια στιγμή, και παρά τη δέσμευση, εκδίδονται καταδικαστικές ποινικές αποφάσεις σε βάρος των οφειλετών του Δημοσίου που εξακολουθούν να υφίστανται όλες τις υπόλοιπες δυσμενείς συνέπειες, όπως προσαυξήσεις και πρόστιμα. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων
ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Οικονομικών κ. Γ. Χαρδούβελη

ΘΕΜΑ: «Δεν αποδίδονται ή καθυστερούν να αποδοθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα, παρά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τα χρήματα που δεσμεύονται από τις ΔΟΥ σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου, με δυσμενείς συνέπειες για τους φορολογούμενους».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο τέλος Απριλίου 3.344.246 φορολογούμενοι είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, οι οποίες σύμφωνα με εκτιμήσεις έχουν ξεπεράσει τα 5 δις ευρώ από τις αρχές του 2014 (ποσό στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν και 62 δις ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν συσσωρευτεί έως τα τέλη του 2013). Τη στιγμή που η αδυναμία πληρωμής που παρουσιάζει μεγάλος αριθμός φορολογούμενων φέρεται να οδηγεί την κυβέρνηση σε επεξεργασία σχεδίου για αύξηση των δόσεων εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών από τις 12 σε τουλάχιστον 48, τα τραπεζικά ιδρύματα φέρονται να παρακρατούν και να διαχειρίζονται ποσά δεσμευμένων καταθέσεων φορολογούμενων οφειλετών τα οποία οφείλουν να αποδίδουν άμεσα στις οικονομικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 30Α του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το οποίο αφορά στις κατασχέσεις απαιτήσεων μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων για ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων, καθιερώθηκε η υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυμάτων να αποδίδουν τα ποσά που έχουν κατασχεθεί εις χείρας τους λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών εντός 10 ημερών από την υποβολή της σχετικής δήλωσης δέσμευσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις καταγγέλλεται από φορολογούμενους οφειλέτες ότι τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία τηρούν λογαριασμούς, δεν αποδίδονται άμεσα όπως ο ΚΕΔΕ ορίζει στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου αλλά παραμένουν στη διαχείριση των ιδρυμάτων για χρονικό διάστημα που καταγγέλλεται ότι ξεπερνά τους 6 μήνες, τη στιγμή που η οφειλή τους προς το δημόσιο αυξάνεται λόγω επιβάρυνσης των ληξιπρόθεσμων δόσεων με προσαυξήσεις. Η καθυστέρηση της απόδοσης των δεσμευμένων χρημάτων στις οικονομικές υπηρεσίες που επέβαλαν την κατάσχεση έχει ως αποτέλεσμα να ασκείται ποινική δίωξη στους φορολογούμενους οφειλέτες, ύστερα από αίτηση του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, για μη καταβολή των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο. Μάλιστα, στο Πρωτοδικείο Σερρών έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος φορολογούμενων των οποίων τα χρήματα έχουν δεσμευτεί αλλά δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο.

Συνεπώς στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, την ευθύνη για την μη απόδοση των ποσών που έχουν δεσμευτεί βάσει του κατασχετηρίου εγγράφου της Δ.Ο.Υ. την επωμίζεται ο φορολογούμενος κατά του οποίου ασκείται ποινική δίωξη για μη καταβολή βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, τη στιγμή που το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα έχει την υποχρέωση από τον νόμο και κατ’ επέκταση την ευθύνη να αποδώσει εντός 10 ημερών τα ποσά που έχει παρακρατήσει.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.α) Με ποια διαδικασία εξασφαλίζεται η κατά τον ΚΕΔΕ εμπρόθεσμη απόδοση από τα τραπεζικά ιδρύματα των χρηματικών ποσών που δεσμεύονται από τις Δ.Ο.Υ.;
β) Με ποια διαδικασία ελέγχεται η μη εμπρόθεσμη απόδοση από τα τραπεζικά ιδρύματα των δεσμευμένων χρηματικών ποσών, εξαιτίας της οποίας ο φορολογούμενος ζημιώνεται χωρίς δική του υπαιτιότητα, καθώς επί των ποσών που έχουν δεσμευτεί επιβάλλονται προσαυξήσεις, καθώς επίσης και πρόστιμα για το ΦΠΑ που έχει εισπράξει αλλά δεν μπορεί να αποδώσει λόγω δέσμευσης των λογαριασμών του;

2. Τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να υπάρχει άμεση απόδοση των ποσών που κατάσχονται μέσω τραπεζών στις οικονομικές υπηρεσίες, όπως ακριβώς προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ώστε να λειτουργεί χωρίς παραφωνίες ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός και να μην απειλούνται οι φορολογούμενοι με ποινικές διαδικασίες;


Καλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει:

Τα ακριβή ποσά που έχουν δεσμευτεί από τις Δ.Ο.Υ. λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και αντίστοιχα τα ποσά που έχουν αποδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα κατόπιν δέσμευσής τους, από την έναρξη ισχύος του άρθρου 30Α του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Ο ερωτών Βουλευτής


Μάρκος Μπόλαρης

ΑρχείοΝέων