Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Διαδικασία κατά παρέκκλιση αδειοδότησης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων άδειας διάθεσης στην αγορά για 120 μέρες σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009

Η φυτοπροστασία μικρής έκτασης καλλιεργειών, που αποτελούν και την πλειονότητα των καλλιεργειών στην Ελλάδα, διευκολύνεται με την ενεργοποίηση της διαδικασίας κατά παρέκκλιση αδειοδότησης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων διάθεσης στην αγορά για 120 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009. Η διαδικασία της κατά παρέκκλιση αδειοδότησης πάντα στα πλαίσια της ορθής γεωργικής πρακτικής είναι αναγκαίο και κατ΄ έτος επαναλαμβανόμενο μέτρο, καθώς η διαδικασία αδειοδότησης φυτοπροστατευτικών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα είναι  μια πολύπλοκη και ακριβή διαδικασία.

Έχουν υπογραφεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκο Μπόλαρη οι κατά παρέκκλιση αδειοδοτήσεις 120 ημερών για τα εξής σκευάσματα :

 • Rovral Aquaflo μυκητοκτόνο στη κυδωνιά (μετασυλλεκτικά)
 • Ethygen II φυτορυθμιστικό ωρίμανσης (μετασυλλεκτικά) στις μπανάνες
 • Fruit Ripe Ethylene Concentrate φυτορυθμιστικό ωρίμανσης (μετασυλλεκτικά) στις μπανάνες
 • Bion μυκητοκτόνο-βακτηριοκτόνο στο ακτινίδιο
 •  Isonet εντομοκτόνο στη ροδακινιά
 • Mageos Pro εντομοκτόνο στο ρύζι
 • Therbonal εντομοκτόνο στο ρύζι
 • POL-MCPA ζιζανιοκτόνο ρυζιού
 • LI MCPA , ζιζανιοκτόνο ρυζιού
 • Staple ζιζανιοκτόνο βαμβακιού
 • Facet ζιζανιοκτόνο ρυζιού
 • Stam Flo ζιζανιοκτόνο ρυζιού
 • CheckMate ελκυστικό σύγχυσης σύζευξης για τον ψευδόκοκκο στα επιτραπέζια σταφύλια

Εξετάζονται οι τελευταίως υποβληθείσες 6 ενστάσεις. 

ΑρχείοΝέων