Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Διεθνής διαγωνισμός για την διανομή φρούτων στα σχολεία - Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη

Δημοσιεύτηκε σήμερα με αριθμό ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 67 – 26/02/2016 η διακήρυξη που αφορά το πρόγραμμα «Φρούτα στα σχολεία» το σχολικό έτος 2015-2016. Η σχετική με το θέμα ΚΥΑ 518/9689/25-01-2016 (ΦΕΚ 89Β), είχε υπογραφεί πρόσφατα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός είναι διεθνής και ανοικτός και στοχεύει στην ανάδειξη:

 
α) φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και

β) φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων

Τα προϊόντα τα οποία προβλέπεται να διανεμηθούν σε δημοτικά σχολεία σχεδόν όλης της Επικράτειας είναι: 

- νωπά φρούτα (μήλα, πορτοκάλια),

- ατομική συσκευασία κομπόστα, 

- κορινθιακή σταφίδα και

- ξερά σύκα 

Η επιλογή των δημοτικών σχολείων στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης γίνεται με κοινωνικά κριτήρια, καθώς επιλέχτηκαν ευπαθείς περιοχές με διαπιστωμένα αυξημένους δείκτες ανεργίας και φτώχειας. Το πρόγραμμα κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό και συνέχισή του επιβεβλημένη, καθώς δίνει διπλή ευκαιρία, αφενός σε όλους του Έλληνες Παραγωγούς για την προώθηση των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων τους στους νεαρότερους Έλληνες καταναλωτές και αφετέρου στους μαθητές των σχολείων μας για την κατανάλωση ποιοτικών φρούτων τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες και να οδηγήσουν σε μείωση των ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας.Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και οι ενώσεις – οργανώσεις τους καλούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

ΑρχείοΝέων