Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Επείγουσα προτεραιότητα η αξιοποίηση των κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):

Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση, γιατί όντως έχει πολύ μεγάλη σημασία η αξιοποίηση των όποιων κονδυλίων διαθέτει η χώρα ως εργαλείο, για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, τις πρωτοβουλίες των παραγωγών στον πρωτογενή τομέα, για να στηρίξει συνολικά τις τοπικές οικονομίες, αλλά και την εθνική οικονομία.

Μία συνήθης πρακτική στην Αίθουσα είναι να ισχυριζόμαστε ότι εμείς όλοι τα κάναμε όλα καλά και οι άλλοι τα έκαναν όλα λάθος. Δεν είμαι εισηγητής αυτής της αρχής.

Θέλω, λοιπόν, να θυμίσω ότι το πρώτο σχέδιο για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανασυγκρότησης υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς έγκριση τον Ιούλιο του 2014. Θυμίζω ότι είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Το Πρόγραμμα αυτό δέχθηκε τετρακόσιες πενήντα παρατηρήσεις. Επεστράφη, δηλαδή, από τις Βρυξέλλες ένας τόμος, τον οποίο τον έχω και θα τον καταθέσω στα Πρακτικά για την ιστορία.

(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα τόμο, ο οποίος βρίσκεται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι τετρακόσιες πενήντα παρατηρήσεις χρειάστηκε να συγκροτηθούν ομάδες εργασίας, οι οποίες εξέτασαν μία-μία τις παρατηρήσεις.

Οι παρατηρήσεις ήρθαν από την Ευρώπη τον Δεκέμβριο του ’14. Οι ομάδες δούλεψαν. Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, στην ουσία ξαναφτιάχτηκε το πρόγραμμα με τις παρεμβάσεις, τις βελτιώσεις για την αντιμετώπιση των τετρακοσίων πενήντα παρατηρήσεων και είχαμε έγκριση στις 11 Δεκεμβρίου του 2015, δηλαδή, πριν από δύο μήνες.

Σας είναι γνωστό ότι η υπηρεσία το τελευταίο διάστημα του 2015 η διαχειριστική, η συγκεκριμένη, είχε μια εργώδη προσπάθεια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πληρωμές όλου του προγράμματος. Είχε μία έντονη προσπάθεια για να μην χαθούν λεφτά. Σε αυτό αναλώθηκε. Έκλεισε με το καλό το πρόγραμμα κι έχουμε τώρα μπροστά μας, εδώ και ενάμιση μήνα, όπου όλο το ενδιαφέρον από πλευράς της υπηρεσίας και του Υπουργείου είναι στραμμένο στο χτίσιμο του καινούργιου προγράμματος με τους κανόνες που έχουν προβλεφθεί, ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου.

Ευχαριστώ πολύ.

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Νομίζω ότι ήμουν σαφής όταν σας είπα ότι τετρακόσιες πενήντα παρατηρήσεις ήταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει το ΠΑΑ χρειάζεται η σύσταση και η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η σύσταση και η συγκρότηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 11 Μαρτίου του 2016. Στις επόμενες είκοσι ημέρες, λοιπόν, έχουμε όπως προβλέπει ο Κανονισμός όχι για τη χώρα, αλλά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου.

Αυτή η Επιτροπή από τη σύσταση και συγκρότησή της πρέπει σε ένα μήνα να συνεδριάσει, προκειμένου να ορίσει κριτήρια και να ασχοληθεί με το θεσμικό πλαίσιο. Επομένως, έχουμε δύο τυπικές ενέργειες μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες.

Επιπλέον από την Διαχειριστική Αρχή έχουν ήδη συγκροτηθεί Ομάδες Εργασίας, οι οποίες είναι αρμόδιες τις επόμενες εβδομάδες να μας έχουν κατάρτιση των κριτηρίων επιλογής των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Στη συνέχεια έχουμε τη συνάντηση με τους φορείς, τους αρμόδιους Φορείς Εφαρμογής, γιατί το ξέρετε ότι η Διαχειριστική είναι η Αρχή, η οποία επιβλέπει. Οι αρμόδιοι Φορείς Εφαρμογής είναι αυτοί, οι οποίοι θα εφαρμόσουν το κάθε μέτρο και την κάθε δράση του προγράμματος. Επομένως, για όλα τα διαδικαστικά έχει γίνει έναρξη της υλοποίησης και τις επόμενες εβδομάδες έχουμε τα θεσμικά πάνω στα οποία εδράζεται  η υλοποίηση.

Επειδή το δεύτερο μέρος της ερώτησής σας αφορά τις περιφέρειες, θέλω να σας πω -διαβάζω επί λέξει το κείμενο στις 22 Ιανουαρίου του 2016- πως για πρώτη φορά είναι το πρώτο Πρόγραμμα στο οποίο γίνεται θεσμικά εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εφαρμογής μέτρων και δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανασυγκρότησης στις αυτοδιοικούμενες περιφέρειες. Και προβλέπεται στη συγκεκριμένη εκχώρηση και ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 37%. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται εκχώρηση Προγράμματος στις αυτοδιοικούμενες περιφέρειες. 

Ευχαριστώ.

ΑρχείοΝέων