Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Επενδύουμε στην ποιότητα, στις συνέργιες, στους νέους παραγωγούς για την πρόκληση της νέας αγροτικής πολιτικής

Παρουσία του Επιτρόπου της Ε.Ε κ. Phil Hogan, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκπροσώπων των κομμάτων και πλήθους παραγωγών και εκπροσώπων οργανώθηκε την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2016 το 3ο Συνέδριο για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη με τον ενδεικτικό τίτλο ΚΑΠ-Διδάγματα του παρελθόντος, προκλήσεις του μέλλοντος. 

Στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης έθεσε τον προβληματισμό της αγροτικής ανάπτυξης με ποιόν, με τι, πώς και με ποια εργαλεία, επισημαίνοντας την ανάγκη για αλλαγές, ουσιαστικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις. Αναφέρθηκε στην πορεία των συνεταιριστικών οργανώσεων τονίζοντας πως είναι ταυτόσημη με τα όρια και τη δομή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας. Επεσήμανε στη συνέχεια πως, την ώρα αυτή της κρίσης, αφήνουμε την παρελθοντολογία και εστιάζουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός παραγωγικού προτύπου που μέσα από συνέργιες παραγωγών, επιστημονικών ιδρυμάτων και πολιτείας συνοψίζει τα ουσιώδη μιας νέας αγροτικής παραγωγής στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Η πιστοποίηση των προϊόντων μας με τη σήμανση της ποιότητας, των βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας, της αναβαθμισμένης διατροφικής τους αξίας, εγγυάται δήλωσε με έμφαση ο κ Μπόλαρης μια σταθερή και οικονομικά βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση. Ο σχεδιασμός το επόμενο διάστημα πρέπει να βασίζεται σε νέους παραγωγούς που εκτός από την εξειδικευμένη επαγγελματική γνώση θα δείχνουν διαθεσιμότητα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς. Ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε πως η αναδιοργάνωση της πολιτικής των καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε μια αειφορική προοπτική θα διασφαλίσει τη διαχείριση των υδροφόρων κοιτασμάτων, την περιβαλλοντική προστασία, τη διατροφική ασφάλεια των καταναλωτών. Η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και η αξιοποίηση νέων, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού της αγροτικής παραγωγής, είναι το εχέγγυο μιας ποιοτικά προσανατολισμένης, εξωστρεφούς και καινοτομικά συγκροτημένης παραγωγής. Μόνον έτσι, κατέληξε ο κ Μπόλαρης, τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα θα μετατραπούν σε εμφανή και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα ενδυναμώσουν την παραγωγική βάση της χώρας.

ΑρχείοΝέων