Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον αγροτικό τομέα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης

"Θα μου επιτρέψετε όμως σε αυτό το σημείο να κάνω μια σύντομη, ειδική αναφορά στο ζήτημα της αγροτικής παραγωγής και στην ανάγκη στήριξης τόσο της αγροτικής παραγωγής όσο και των αγροτών που αποτέλεσε ένα από τα σημεία σύγκρουσης κατά την περίοδο της διαπραγμάτευσης.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε ώστε να αμβλύνουμε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες στον αγροτικό κόσμο από την υλοποίηση της συμφωνίας είναι πρώτον η αξιοποίηση συνολικών πόρων 20 δισ ευρώ (2015-2021) με ταυτόχρονη δημιουργία και διατήρηση περισσότερων από 50.000 θέσεων εργασίας στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Δεύτερον, ο επανακαθορισμός της έννοιας του όρου «αγρότης κατά κύριο επάγγελμα» με στόχο τη διαφορετική φορολογική μεταχείριση και τον πραγματικό προσδιορισμό του εισοδήματος των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσα από την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων. Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει σημαντικό όφελος τόσο για τους αγρότες από τον συμψηφισμό του ΦΠΑ εισροών-εκροών όσο και για το κράτος από την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Στόχος μας είναι, μέσα από τον ανοικτό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο και τους εταίρους, να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής υπαίθρου, με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής και του εισοδήματος των μικρών και μεσαίων αγροτών."

ΑρχείοΝέων