Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Η Κεντροαριστερά ως πρόκληση!

Η Κεντροαριστερά ως κενό γράμμα;
Ως ...ένα «πουκάμισο αδειανό»;
Ως προσωποκεντρικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις;
Ως απαραίτητο συμπλήρωμα νεοσυντηρητικών, 
νεοφιλελεύθερων υφεσιακών πολιτικών;
 

H Κεντροαριστερά ως σύγκλιση δυνάμεων 
με εφαρμόσιμη πολιτική πρόταση
για την διάσωση της κοινωνικής συνοχής, 
για νέο παραγωγικό πρότυπο με ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια, 
για δημόσια διοίκηση διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, δημοκρατίας;

 
Πρόκληση και αγωνία για να εκφραστεί ο μικρομεσαίος πολίτης, ο μη προνομιούχος Έλληνας.
Πρόκληση για να εκφραστεί η Δημοκρατική Παράταξη.

ΑρχείοΝέων