Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Η θεσμική έκπτωση της Ε.Ε., όπως αποτυπώνεται στη συνάντηση Μέρκελ-Σαμαρά

Το περιεχόμενο των συνομιλιών της Γερμανίδας Καγκελαρίου και του Έλληνα Πρωθυπουργού αποδεικνύει τη θεσμική έκπτωση στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπογραμμίζει την ανάδειξη της Γερμανίας σε δεσπόζουσα καταχρηστική θέση μέσα στην Ε.Ε. σε πλήρη αντίθεση με τα οράματα των ιδρυτών της για μία Ευρώπη ισότιμων κρατών-λαών.
Οι Έλληνες από ισότιμοι εταίροι έχουμε εκπέσει σε status οφειλέτη. Βέβαια αυτό που εμφανίζεται ως πρόβλημα της Ελλάδας εξελίσσεται σε πρόβλημα της Ευρώπης και μεγενθύνεται. 
Η προφητική διατύπωση του Ανδρέα επαληθεύεται κάτω από δυσμενείς για τον ελληνικό λαό συνθήκες:

«Παραμένει βέβαια πάντα το ερώτημα, σε όλη αυτήν την πορεία, εάν πορευόμαστε προς μία ευρωπαϊκή Γερμανία ή προς μία γερμανική Ευρώπη»
 
Ανδρέας Παπανδρέου
Βουλή των Ελλήνων, 28 Ιουλίου 1992
Λόγος για την επικύρωση της συνθήκης του Μάαστριχτ

ΑρχείοΝέων