Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

ΚΕΠΟΘΕ: Αίτηση για επείγουσα ενημέρωση - συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αίτηση για επείγουσα ενημέρωση – συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το ΚΕΠΟΘΕ, τόσο για την οικονομική όσο και για την εν γένει λειτουργία αυτού στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κατέθεσε σήμερα στις 28 Μαΐου 2013, ο επικεφαλής της παράταξης «Μέτωπο Ανάπτυξης» κ. Μάρκος Μπόλαρης στον Περιφερειάρχη της ΠΚΜ κ. Απόστολο Τζιτζικώστα .
(...)
Πρωτοφανείς διαδικασίες και τοποθετήσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες μας για το ρόλο και τη λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού που ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΕΠΟΘΕ Α.Ε.).

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την πρόσκληση που απέστειλε στα μέλη του Δ.Σ. η Πρόεδρος κα Μαυρίδου Σοφία, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2012. Συγκεκριμένα: α. του ισολογισμού  β. των αποτελεσμάτων χρήσης  γ. του προσαρτήματος  δ. του πίνακα διάθεσης κερδών», η ίδια η Πρόεδρος, όπως και άλλα μέλη του Δ.Σ. που ορίσθηκαν από την παράταξη που διοικεί την Π.Κ.Μ. ψήφισαν «παρών». Η εισήγηση που πραγματοποίησε η διοίκηση (!) του ΚΕΠΟΘΕ δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία και το θέμα τελικά αναβλήθηκε για  επόμενη συνεδρίαση.

Είναι φανερό ότι η νέα Πρόεδρος, επιλογή του Περιφερειάρχη κου Απ,  Τζιτζικώστα, προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από την προηγούμενη περίοδο, όμως τα γεγονότα διαμορφώνουν την αμείλικτη πραγματικότητα:

  1. Η κα Σ. Μαυρίδου εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δ.Σ. του  ΚΕΠΟΘΕ  Α.Ε. στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δηλ. την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις αρχές του 2013, Η εκλογή της έγινε μετά από πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης που περιελάμβανε επίσης την Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή και τρία άλλα μέλη του Δ.Σ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αντιπρόεδρος, ο Δ/νων Σύμβουλος, ο Καλλιτεχνικός δ/ντής και ο πρ. Αντιπρόεδρος μετέχουν και στην προηγούμενη και στην τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. Με αυτόν τον τρόποεκφράστηκε με παραστατικό τρόπο η συνέχεια της διοίκησης, μετά την παραλαβή της σκυτάλης από τον κο Τζιτζικώστα λόγω της έκπτωσης του Π. Ψωμιάδη. 
    Τα άλλα δύο μέλη του 9μελούς Δ.Σ. εκλέγονται μετά από προτάσεις της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης.
  2. Η πρόεδρος υπέγραψε πρόσκληση για συνεδρίαση με το προαναφερόμενο θέμα, αλλά και με άλλα δύο σχετικά θέματα; «2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – 3. Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης» -που τελικά αναβλήθηκαν- και το εισήγαγε για συζήτηση στη συνεδρίαση. Συνεπώς, είναι πρωτοφανές να δηλώνει «παρών», χωρίς μάλιστα καμιά αιτιολόγηση, σε εισήγηση που φέρει και τη δική της υπογραφή. Επίσης πρωτοφανής είναι η αναβολή (!) του θέματος για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., μετά από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, κατά την οποία τρία  μόνο μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Χωρίς να στεκόμαστε στο τυπικό μέρος, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ψήφος «παρών» από τον εισηγητή Πρόεδρο σε ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και επειδή θεωρούμε απίθανο η στάση αυτή να προέρχεται από ανικανότητα, έλλειψη ενημέρωσης για το θεσμό που υπηρετεί ή άγνοια των καθηκόντων της,  συμπεραίνουμε ότι η Πρόεδρος επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί η αμφισβήτηση της για τη νομιμότητα με την οποία πραγματοποιείται η διαχείριση του ΚΕΠΟΘΕ.

Σ΄ αυτήν, όμως, την περίπτωση η κα Αντιπεριφερειάρχης έχει υποχρέωση: α) να ενημερώσει αιτιολογημένα και με κατάθεση εγγράφων το Δ.Σ. του ΚΕΠΟΘΕ Α.Ε. για το οικονομικό μέρος, β) να ενημερώσει άμεσα το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού αυτό έχει την τελική πολιτική και θεσμική ευθύνη, γ) να ζητήσει ΑΜΕΣΑ την παρέμβαση του εισαγγελέα, παραδίδοντας του όλα τα στοιχεία που διαθέτει.

  1. Συνεχίζονται, και με τη νέα σύνθεση του Δ.Σ., να εισάγονται θέματα που υπερψηφίζονται από όλα τα μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης, που δείχνουν ότι η αντίληψη της «νέας» διοίκησης του ΚΕΠΟΘΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ουδόλως διαφέρει από την «παλιά» και χρησιμοποιείται το Κέντρο ως όχημα για εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε αναθέσεις για έργα σε Περιφερειακές Ενότητες μετά την έναρξη υλοποίησης τους για παράκαμψη του δημόσιου λογιστικού, αδικαιολόγητες χορηγίες, παράτυπες και χωρίς νομική βάση προτάσεις σύναψης προγραμματικών συμβάσεων. 

Το μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΠΟΘΕ που προτάθηκε από την Παράταξη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κα Άννα Μίχου, έχει καταγγείλει, και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την αδιαφάνεια της λειτουργίας και την αναποτελεσματικότητα της δράσης του ΚΕΠΟΘΕ και παράλληλα, έχει διατυπώσει πολλές προτάσεις για την ορθολογική, διαφανή και ωφέλιμη για τους πολίτες της Περιφέρειας δραστηριοποίησή του. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

Μετά τις σημερινές εξελίξεις, το θέμα δεν μπορεί να παραμένει στο εσωτερικό του Δ.Σ. του ΚΕΠΟΘΕ, ούτε επίσης να εξαντληθεί στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει το ρόλο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Είναι απαραίτητο και ΕΠΕΙΓΟΝ να συζητηθεί η λειτουργία του Κέντρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να ενημερωθούν αναλυτικά όλες οι παρατάξεις και όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και να δοθούν όλα τα στοιχεία της έως τώρα διαχείρισης του ΚΕΠΟΘΕ στη δημοσιότητα, όπως έχουμε επανειλημμένα ζητήσει.

Η Παράταξη μας καταθέτει αίτημα για την άμεση συζήτηση του συνολικού προβλήματος ΚΕΠΟΘΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

.

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2013

Προς: κ. Απόστολο Τζιτζικώστα
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Κοιν.: κ. Αντώνιο Μπάμιατζη
Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΟΘΕ.


Κύριε Περιφερειάρχη,

Μετά τα πρωτοφανή συμβάντα κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΕΠΟΘΕ κατά την οποία η εισηγήτρια και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΠΟΘΕ Α.Ε. κα Μαυρίδου Σοφία, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας-ομού μετά Συμβούλων της Διοίκησης- δήλωσε παρών, χωρίς μάλιστα καμία αιτιολόγηση, σε εισήγηση που φέρει και τη δική της υπογραφή και συγκεκριμένα στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2012. α. του ισολογισμού β. των αποτελεσμάτων χρήσης γ. του προσαρτήματος δ. του πίνακα διάθεσης κερδών»,

Επειδή εν προκειμένω η εισηγήτρια δεν δύναται να ψηφίζει «παρών» χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, καθώς στην περίπτωση που επιθυμεί να εκφράσει την αμφισβήτησή της για την νομιμότητα με την οποία πραγματοποιείται η διαχείριση του ΚΕΠΟΘΕ Α.Ε., έχει υποχρέωση ως Πρόεδρος του ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας: α) να ενημερώσει αιτιολογημένα και με κατάθεση εγγράφων το Δ.Σ. του ΚΕΠΟΘΕ Α.Ε. για το οικονομικό μέρος, β) να ενημερώσει άμεσα το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού αυτό έχει την τελική πολιτική και θεσμική ευθύνη, γ) να ζητήσει άμεσα την παρέμβαση του εισαγγελέα, παραδίδοντάς του όλα τα στοιχεία που διαθέτει.

Και επειδή το θέμα εξελίσσεται ως μείζον για την αξιοπιστία και την διαφάνεια στην λειτουργία τόσο του ΚΕΠΟΘΕ αλλά και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι αυτό διοικείται από Συμβούλους της Παράταξής σας,

Ζητούμε την κατεπείγουσα ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το ΚΕΠΟΘΕ τόσο για την οικονομική όσο και για την εν γένει λειτουργία αυτού στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σχετικά επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου της Παράταξής μας και σημερινά δημοσιεύματα στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΕΘΝΟΣ.

Ο Αιτών

Μάρκος Μπόλαρης
 

ΑρχείοΝέων