Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Λειτουργούμε στα κόκκινα…

Το φιάσκο στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της Δ.Ε.Π.Α. μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έκτακτη περίπτωση ή εξαιρετικά επείγουσα ή απρόβλεπτη ανάγκη;

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 του Συντάγματος, «Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου». Όμως για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε σήμερα δεν συντρέχει καμία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ.1.

Είναι προφανές ότι οι επικοινωνιακές σκοπιμότητες της success government προηγούνται τόσο της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος όσο και του σεβασμού στη συνταγματική τάξη.

Λειτουργούμε στα κόκκινα...

Στο χώρο της ύβρεως...

ΑρχείοΝέων