Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Μάρκος Μπόλαρης Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς Επίτροπο Γεωργίας Phil Hogan

Μάρκος Μπόλαρης Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς Επίτροπο Γεωργίας Phil HoganQ:

 "Να βρούμε λύση στο πρόβλημα των νέων –κατά το πλείστον- αγροτών που νοίκιασαν αγροτική γη κι έχασαν τα δικαιώματα ευρωπαϊκών ενισχύσεων, επειδή , κατά την αλλαγή του κανονισμού δεν έκαναν δηλώσεις οι ιδιοκτήτες-εκμισθωτές.

Πρόκειται για περίπου 25.000 αγροτών που κινδυνεύουν να χάσουν τις ενισχύσεις για όλη την προγραμματική περίοδο .Είναι προφανές ότι υπήρξε ελλιπής ενημέρωση , που ισοδυναμεί με ανωτέρα βία, συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή".

ΑρχείοΝέων