Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Περί διαφάνειας και αποτελεσματικότητας του ΤΑΙΠΕΔ

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης με θέμα "Περί διαφάνειας και αποτελεσματικότητας του ΤΑΙΠΕΔ".

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων:

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Οικονομικών κ. Γ. Χαρδούβελη

ΘΕΜΑ: «Περί διαφάνειας και αποτελεσματικότητας του ΤΑΙΠΕΔ»


Με την υπ’αριθμ. 197/2014 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της «Ελληνικό ΑΕ» από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), λόγω παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Ζ΄Κλιμακίου, στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού τροποποιήθηκαν οι επίμαχοι δύο όροι ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε τέτοιο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, έτσι ώστε δεν ήταν δυνατή η υποβολή νέων προσφορών από μη προεπιλεγέντες ενδιαφερόμενους επενδυτές. Επιπλέον, η Πρόεδρος του Κλιμακίου τόνισε ότι πριν την έναρξη της ελεγχόμενης από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδικασίας, το ΤΑΙΠΕΔ θα έπρεπε να είχε διενεργήσει αποτίμηση του προς αξιοποίηση ακινήτου, ενώ επίσης ανέφερε ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι αποφάσεις του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ για την «διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εφαρμογή της χρηστής δημοσιονομικής διοικήσεως, καθώς και ως προς το αν η ελεγχόμενη από το Ελεγκτικό Συνέδριο συναλλαγή είναι επωφελής και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο».
Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 3986/2011, είναι να λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών:
  1. Ποια ακίνητα, ιδιοκτησίας του δημοσίου εντός και εκτός της χώρας, έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ;
  2. Ποια εξ αυτών των ακινήτων πωλήθηκαν και έναντι ποιου τιμήματος;
  3. Για ποια εξ αυτών των ακινήτων έχουν κινηθεί διαδικασίες πώλησης;
  4. Πόσα χρήματα έχουν καταβληθεί για διαδικασίες ωρίμανσης σε συμβούλους (οικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς) και σε ποιους;

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
:
Την κατάθεση όλων των σχετικών με τις ανωτέρω ερωτήσεις εγγράφων, μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
 
Ο ερωτών και αιτών την κατάθεση των εγγράφων Βουλευτής

Μάρκος Μπόλαρης

ΑρχείοΝέων