Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΛΑΡΗ

 Γιατί μόνο αυτός μπορεί 

  • Να αλλάξει σελίδα με ανάπτυξη και αλληλεγγύη
  • Να δώσει ευκαιρίες στους νέους και την καινοτομία
  • Να κάνει την Περιφέρεια κέντρο δημoκρατικού προγραμματισμού
  • Να υλοποιήσει τις δράσεις μας με απόλυτο σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον
  • Να συνδέσει ξανά την Περιφέρεια με την Ευρώπη
  • Να αξιοποιήσει τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα
  • Να κάνει ξανά την Μακεδονία κέντρο της Διαβαλκανικής Συνεργασίας
  • ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ την Περιφέρεια στα ικανά και καθαρά χέρια του
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΛΑΡΗ!

ΑρχείοΝέων