Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Στερούν από τους Έλληνες πολίτες την πολύπλευρη ενημέρωση του Euronews

Ερώτηση βουλευτή Μάρκου Μπόλαρη σε Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Υπουργό Ανάπτυξης

Την αθέτηση συμφωνίας εκ μέρους της ΕΡΤ Α.Ε για τη μετάδοση και σε ελληνική γλώσσα του τηλεοπτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού τηλεοπτικού σταθμού Euronews καταγγέλλει με ερώτηση του προς τους κ. Κεδίκογλου και Χατζηδάκη ο βουλευτής Σερρών Μάρκος Μπόλαρης. Αφού αναφέρεται στο ιστορικό της δέσμευσης της ΕΡΤ Α.Ε μέσω της σύμβασης που υπέγραψε από κοινού με το ΡΙΚ, για τη μετάδοση ευρωπαϊκού πολύγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος ενημέρωσης στην ελληνική, ο κ. Μπόλαρης υπενθυμίζει τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της σύμβασης. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο κ.Μάρκος Μπόλαρης σημαντική παράμετρος της συμφωνίας αυτής ήταν η εξ ολοκλήρου κάλυψη της δαπάνης με το ποσό των 6,5 εκατομμύριων ευρώ για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο καταγγέλλει ο κ. Μπόλαρης η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε να τηρήσει τη συμφωνία και με δήλωση της διοίκησης της ΕΡΤ διέκοψε την επίγεια ψηφιακή μετάδοση του σήματος του Euronews στις 18.12.2012, τόσο για την εκπομπή των δύο ξενόγλωσσων προγραμμάτων (Αγγλικά, Γαλλικά) όσο και για την απόδοση αυτών στην ελληνική γλώσσα. Η ενέργεια αυτή συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος του Euronews, καθώς την ίδια ώρα η ΕΡΤ Α.Ε. επέτρεπε, μέσω του επίγειου ψηφιακού δικτύου της, την αναμετάδοση του BBC, του CNN και του Deutsche Welle. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με την υπ’αρίθμ. 128/25.02.2013 απόφασή του έκρινε με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά πως η ΕΡΤ κακώς διέκοψε την μετάδοση του αγγλόφωνου και γαλλόφωνου προγράμματος της Euronews, καθώς και την απόδοσή τους στην ελληνική γλώσσα. Κάλεσε επιπλέον την ΕΡΤ να επαναφέρει το πρόγραμμα του Euronews με την απειλή επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων. Ο κ. Μπόλαρης ερωτά τους αρμόδιους υπουργούς ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη αποστέρησης των Ελλήνων πολιτών από την καθημερινή ενημέρωση και το τηλεοπτικό πολιτιστικό και μορφωτικό προϊόν που εκπέμπει το Euronews; Παράλληλα θέτει το καίριο ερώτημα αν υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα, που προωθώντας ευτελή τηλεοπτικά προϊόντα εναντιώνονται στην προβολή του προγράμματος Euronews, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρίσεις;

 Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

  1. Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Σ. Κεδίκογλου
  2. Τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη

ΘΕΜΑ: «Ποιος εμποδίζει την μετάδοση του προγράμματος του Euronews στην Ελλάδα;»

Η Euronews S.A. είναι διεθνής τηλεοπτικός σταθμός ενημέρωσης που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόγραμμά του έχει αντικείμενο την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών επί των ευρωπαϊκών ζητημάτων. Η ΕΡΤ Α.Ε. είχε συνάψει ως ιδρυτικό μέλος-μέτοχος στις 09.07.1992 σύμβαση για τη σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία EURONEWS S.A., προς το σκοπό της τεχνικής λειτουργίας ενός ευρωπαϊκού πολύγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος ενημέρωσης με τον τίτλο «Euronews». Το πρόγραμμα αυτό μεταδιδόταν από την ΕΡΤ στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, ενώ για τη μετάδοση του Euronews στην ελληνική γλώσσα είχε συναφθεί συμφωνία μεταξύ ΕΡΤ-ΡΙΚ-Euronews τον Μάρτιο του 2012, η οποία προέβλεπε ότι η ελληνική γλώσσα θα γινόταν η 12η γλώσσα μετάδοσης του Euronews σε ένα 24ωρο πρόγραμμα που θα μεταδιδόταν στην Ευρώπη. Σημαντική παράμετρος της συμφωνίας αυτής ήταν πως για τη μετατροπή του ευρωπαϊκού προγράμματος στα ελληνικά το κόστος είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο στήριξης των ευρωπαϊκών καναλιών σε όλο τον κόσμο, καταβάλλοντας περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας.

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι η μετάδοση του 24ωρου προγράμματος του Euronews και στην ελληνική γλώσσα θα προωθούσε την αναμετάδοση των ελληνικών θέσεων σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα του Euronews σε τηλεόραση, ίντερνετ και κινητά τηλέφωνα, η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε να τηρήσει τη συμφωνία και με δήλωση της διοίκησης της ΕΡΤ διέκοψε την επίγεια ψηφιακή μετάδοση του σήματος του Euronews στις 18.12.2012, τόσο για την εκπομπή των δύο ξενόγλωσσων προγραμμάτων όσο και για την απόδοση αυτών στην ελληνική γλώσσα. Ακολούθως, η EURONEWS S.A. προσέφυγε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά της ΕΡΤ Α.Ε. για διακριτική μεταχείριση σε βάρος της, καθώς την ίδια ώρα επέτρεπε, μέσω του επίγειου ψηφιακού δικτύου της, την αναμετάδοση του BBC, του CNN και του Deutsche Welle.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο είχε ήδη γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με την δυνατότητα αναμετάδοσης από την ΕΡΤ των ξενόγλωσσων προγραμμάτων του Euronews και στην ελληνική γλώσσα, με την υπ’αρίθμ. 128/25.02.2013 απόφασή του έκρινε με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά πως η ΕΡΤ κακώς διέκοψε την μετάδοση του αγγλόφωνου και γαλλόφωνου προγράμματος της Euronews, καθώς και την απόδοσή τους στην ελληνική γλώσσα και κάλεσε με σύσταση την ΕΡΤ να επαναφέρει το πρόγραμμα του Euronews με την απειλή επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων. Μάλιστα στην ως άνω απόφαση του ΕΣΡ υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά πως «είναι έξω από κάθε λογική η μη μετάδοση από την ΕΡΤ Α.Ε. προγράμματος εταιρείας για τη σύσταση της οποίας είχε συμπράξει».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και πρωτίστως το γεγονός ότι από τα τέλη Δεκεμβρίου 2012 η ελληνική έκδοση του Euronews μεταδίδεται δορυφορικά, καλωδιακά ή επίγεια ψηφιακά σε όλη την Ευρώπη εκτός όμως από την Ελλάδα, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  1. Ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη αποστέρησης των Ελλήνων πολιτών από την καθημερινή ενημέρωση και το τηλεοπτικό πολιτιστικό και μορφωτικό προϊόν που εκπέμπει το Euronews;
  2. Πώς εξηγείτε στους Ευρωπαίους εταίρους τη μη μετάδοση του σήματος του Euronews στην Ελλάδα; Ποιος έχει την κυβερνητική ευθύνη για την απαγόρευση της μετάδοσης του προγράμματος του Euronews; Αληθεύει ότι το Δ.Σ. της ΕΡΤ ενήργησε με κυβερνητικές εντολές;
  3. Πόσο κοστίζει το πρόγραμμα του Euronews στην ΕΡΤ Α.Ε., δηλαδή στον Έλληνα τηλεθεατή-πολίτη; Ποιος έχει την πολιτική και ποινική ευθύνη αποστέρησης της ανταποδοτικότητας των χρημάτων που καταβάλλονται;
  4. Η ανταποδοτικότητα των χρημάτων του έλληνα τηλεθεατή-πολίτη σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δημοκρατικής ένωσης ισότιμων κρατών και ελεύθερων πολιτών, που έχουν αξίωση και δικαίωμα στην πληροφορία. Υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα, που προωθώντας ευτελή τηλεοπτικά προϊόντα εναντιώνονται στην προβολή του προγράμματος Euronews, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρίσεις;

  

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάρκος Μπόλαρης

ΑρχείοΝέων