Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης

Στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης, η αυτοθυσία κι η ευαισθησία επιχειρώντας να αναπληρώσουν τα ελλειποντα, μας κρίνουν.

ΑρχείοΝέων