Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Σχόλιο Ν.Κοτζιά: Επί της Συνδιάσκεψης στο Βερολίνο για τα Δυτικά Βαλκάνια

Βερολίνο1:Συνδιάσκεψη μετατροπής Βαλκανίων σε αποικίες Γερμανίας, σε ανάλογη συνδιάσκεψη  Βερολίνου το 1878 μοιράστηκαν αποικίες σε Αφρική

Β2:. Όπως πριν 13 χρόνια (διάσπαση Γιουγκοσλαβίας) Γερμανία προωθεί πρωτοβουλίες έξω από κοινοτικές διαδικασίες υπονομεύοντας συνθήκες ΕΕ

Β3: Δεν κλήθηκε Ελλάδα με άμεσα συμφέροντα/ενδιαφέροντα στα Βαλκάνια. Οι θέσεις της θεωρούνται δεδομένες: η αποικία ακολουθεί πιστά Βερολίνο

Β4: Βερολίνο αποφάσισε θεσμοποιήσει μαζί με Αυστρία τις συναντήσεις, Συνέχεια ιστορικών του βλέψεων μαζί με Βιέννη από 19ο αιώνα σε περιοχή

Β5: Γερμανία επισήμως ανακατεύεται,πλέον,ως προς ονομασία ΦΥΡΟΜ, όπως και σε Κυπριακό. Προβλήματα για ελληνογερμανικές σχέσεις συσσωρεύονται

Β6:Ελληνική εξωτερική πολιτική παθητική,αποδιοργανωμένη,χωρίς πυξίδα, στρατηγική,συνείδηση συμφερόντων αδυνατεί κατανοήση σημασία εξέλιξης

ΑρχείοΝέων