Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Επίσκεψη στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Ανανιάδη, πραγματοποίησε ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάρκος Μπόλαρης. Η συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση για εκκρεμότητες της διεύθυνσης σε θέματα που αφορούν το προσωπικό, τις σχολικές μονάδες κλπ, όσο και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση ζητημάτων. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το θέμα της πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που τονίστηκε κατά τη συζήτηση ήταν τα προβλήματα και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχολική στέγη. Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, σημειώθηκε η σημασία της αξιοποίησης χρημάτων του επόμενου ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανέγερση ειδικών σχολείων. 

Αναφορά έγινε επίσης σε θέματα συνεργασίας της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης με τους δημάρχους και τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτήν, ιδιαίτερα στον τομέα της ειδικής αγωγής, όπου κρίνεται αναγκαία η τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων και προδιαγραφών των σχολικών δομών για την εξυπηρέτηση των παιδιών. Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας του υπουργείου, της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών, των γονέων και φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να οδηγήσει στην επίλυση θεμάτων.

ΑρχείοΝέων