Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Συνάντηση με το Δ.Σ. του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής "Άγιος Γεώργιος" είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του κτηνοτροφικού συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος», με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Κοντογιάννη, είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκος Μπόλαρης, στην οποία συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Αττικής.

Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.Ο μεγάλος όγκος των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται, η δυσκολία στην συγκρότηση της επιτροπής σταβλισμού οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση της άδειας. Δεν είναι λίγες οι σταβλικές εγκαταστάσεις που προϋπήρχαν σε μια περιοχή και αναγκάστηκαν να μεταφερθούν λόγω επέκτασης του οικιστικού ιστού με δυσβάσταχτο κόστος μετεγκατάστασης. 

Άλλα θέματα που τέθηκαν από το Δ.Σ. του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής στο τραπέζι ήταν η έλλειψη κτηνοτροφικού πάρκου στην Αττική,η απαγόρευση βόσκησης των αιγών στην Αττική, η κατανομή των βοσκοτόπων, η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου, ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκος Μπόλαρης, αναφέρθηκε στην ίδιαιτερη πρόκληση για τις παραγωγικές μονάδες-τόσο τις αγροτικές όσο και τις κτηνοτροφικές-να βρίσκονται σε άμεση επαφή με το μεγάλο αστικό κέντρο, έχοντας εξ αυτού και μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ζήτησε από τους κτηνοτρόφους της Αττικής συνεχή συνεργασία τόσο για τα ζητήματα που εγείρονται από το νομικό πλαίσιο όσο και για τα λειτουργικά θέματα. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόβλημα αδειοδότησης ίδρυσης και λειτουργίας ανέφερε ότι έχουν επισημανθεί από το ΥΠ.ΑΑΤ οι αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου και για το λόγο αυτό συγκροτείται επιτροπή για την απλοποίηση άρα και την επιτάχυνση στην έκδοση αδειών σταυλικών εγκαταστάσεων. Σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση μίας σειράς ζητημάτων απαιτούνται συνέργειες τόσο με την Περιφέρεια Αττικής όσο και με τους Δήμους της Αττικής, όπου οι κτηνοτροφικές μονάδες, ιδιαίτερα για το θέμα της ίδρυσης Κτηνοτροφικού πάρκου.

ΑρχείοΝέων