Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Συνάντηση συνεργασίας και συντονισμού των Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης “Μ.Μπόλαρης - Συμμετέχω»

Για τον απολογισμό της δράσης της περασμένης χρονιάς και για συντονισμό του έργου και των παρεμβάσεων της Περιφερειακής Παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Συμμετέχω». Σε αυτή τη συνάντηση συνεργασίας και προγραμματισμού, που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του επικεφαλής της Μάρκου Μπόλαρη, συμμετείχαν οι Χρυσούλα Παλιαδέλη, επικεφαλής της ομάδας στο Περιφ. Συμβούλιο, Καθηγήτρια Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. και πρώην Ευρωβουλευτής, ο Δημήτρης Μούρνος, καρδιολόγος, Περ. Σύμβουλος Ημαθίας, και η Χρύσα Μπουφίδου, δικηγόρος, Περ. Σύμβουλος Σερρών καθώς και η τεχνική γραμματεία.

Μετά την ανταλλαγή ευχών για το νέο έτος, και για μια γόνιμη και δημιουργική παρουσία της παράταξης, ακολούθησε ευρεία αναφορά και ενημέρωση για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο που παράγεται, και για την παρουσία και τις πρωτοβουλίες της παράταξης στις συνεδριάσεις του οργάνου και των επιτροπών του. Κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής και των παρεμβάσεων της Παράταξης “Μ. Μπόλαρης-Συμμετέχω” είναι η επιμονή στη διαφάνεια των λειτουργιών της Περιφέρειας και η ανάδειξη του σοβαρού ελλείμματος συνεκτικής πολιτικής από την πλειοψηφία για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια. Σημαντική κρίνεται η ανάδειξη καίριων θεσμικών προβλημάτων και ζητημάτων που γίνονται φανερά καθώς ολοκληρώνεται η δεύτερη τετραετία ζωής του θεσμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το επικείμενο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη συγκροτημένη παρουσία της παράταξης σε αυτό, παρουσία θετικής συνεισφοράς τόσο στην κατεύθυνση της θεσμικής λειτουργίας, όσο και στην αναπτυξιακή κατεύθυνση. 

Στην κατεύθυνση αυτή έχει ζητηθεί η δημιουργική συνδρομή τόσο των εκλεγμένων και των υποψηφίων συμβούλων της Παράταξης όσο και των φίλων - πολιτών που στήριξαν την περιφερειακή προσπάθεια και την παρουσία θέσεων - προτάσεων σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑρχείοΝέων