Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Συνάντηση ΥΦΥΠΕΞ, Μ. Μπόλαρη, με τον Πρόεδρο της Εποπτικής Επιτροπής του Ελλ. Ινστιτούτου Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Καθηγητή Χρ. Αραμπατζή

Ο κ. Υφυπουργός δέχθηκε σήμερα τον Πρόεδρο της Εποπτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Καθηγητή Χρήστο Αραμπατζή, από τον οποίο ενημερώθηκε για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στη λειτουργία του Ινστιτούτου.

Ο κ. Αραμπατζής γνωστοποίησε στον κ. Υφυπουργό ότι ξεκινάει η επιστημονική καταγραφή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των εικόνων και κειμηλίων του Ινστιτούτου, τα οποία βρίσκονται στον Ι. Ναό του Αγ. Γεωργίου, στους παρακείμενους χώρους και στις αποθήκες του Ινστιτούτου. Στη διαδικασία της καταγραφής συμμετέχουν αρχαιολόγοι από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αγ. Όρους και Χαλκιδικής (με αντικείμενο άμφια και κειμήλια), από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Όπως τόνισε ο κ. Αραμπατζής, για τη δράση αυτή υπάρχει συντονισμός με το Υπ. Πολιτισμού και ειδικότερα τη Γενική Δ/τρια Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς κα Βελένη. Από την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται οι εικόνες και τα κειμήλια που εκτίθενται στο Μουσείο, τα οποία, όπως εξήγησε ο κ. Αραμπατζής, είναι πλήρως καταγεγραμμένα, τεκμηριωμένα και φυλασσόμενα.

Σε μια δεύτερη ενέργεια, το Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» του ΑΠΘ θα προχωρήσει αρχικά στην άμεση διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την στατική κατάσταση του Ναού των Ελληνικών Κοιμητηρίων στο Λιβόρνο και κατόπιν στην καταγραφή, εκτίμηση και παρακολούθηση των πάσης φύσεως παρεμβάσεων και διορθωτικών ενεργειών στην ακίνητη περιουσία του Ινστιτούτου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επόμενες δράσεις του Ινστιτούτου (συνέδρια, εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις) ώστε να τονιστεί η εξωστρέφεια του Ινστιτούτου και να αναδειχτούν οι πτυχές της διαχρονίας του Ελληνικού Πολιτισμού.

ΑρχείοΝέων