Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Μ. Μπόλαρη, με τον Ραββίνο Γκάμπριελ Μ.Ι. Νεγρίν

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης συναντήθηκε σήμερα με τον Ραββίνο Γκάμπριελ Μ.Ι. Νεγρίν στην Αρχιραββινεία Αθηνών.

Ενημερώθηκε για τα θέματα ίδρυσης, ιστορίας και λειτουργίας της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Συζητήθηκαν οι προοπτικές και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με την Ελληνική Κυβέρνηση, που αφορούν στη ζωή και δράση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, στη συνεργασία με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας και το Ισραήλ, σε θρησκευτικά και πολιτιστικά θέματα.

ΑρχείοΝέων