Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Συνέργειες με τους κοινωνικούς εταίρους για τη στήριξη των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα.

Συνάντηση Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκου Μπόλαρη με τον Πρόεδρο ΓΣΕΒΒΕ, Γιώργου Καββαθά.

Οι συνέργειες με τους κοινωνικούς εταίρους στην κατεύθυνση της στήριξης των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα ήταν το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκου Μπόλαρη και του Προέδρου της ΓΣΕΒΒΕ κ. Γιώργου Καββαθά. Η στήριξη και επιμόρφωση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις (αγροτικές, κτηνοτροφικές, μεταποιητικές) μέσω προγραμμάτων, η δημιουργία Αγροτικών Επιμελητηρίων ως φορέα έκφρασης των παραγωγών και συμβούλου της Κυβέρνησης στα θέματα αγροτοδιατροφής, η καθιέρωση σήματος ποιότητας και η πιστοποίηση ελληνικών εστιατορίων στο εξωτερικό, η συνεργασία με τον ΣΕΤΕ και το σύνολο του τουριστικού επιχειρείν στην κατεύθυνση της προώθησης των ποιοτικών προϊόντων αγροτοδιατροφής της χώρας, οι συνέργειες για την ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής ως εργαλείο για την αύξηση των εξαγωγών είναι τα σημεία στα οποία συμφωνήθηκε η συνέχεια ανάμεσα στο ΥΠΑΑΤ αφ΄ ενός και την ΓΣΕΒΒΕ και το ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων αφ΄ ετέρου.

ΑρχείοΝέων