Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Θέση της Ανεξάρτητης Αυτοδιοικητικής Κίνησης "συμμετέχω" για το κρίσιμο θέμα των απορριμμάτων

Τα απορρίμματα είναι πόρος 
Τα διαχειριζόμαστε με σεβασμό στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών
Ενώ η ΕΕ με συγκεκριμένη πολιτική καθοριζει την εφαρμογή δικτύων πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, στην Ελλάδα συστηματικά αγνοήσαμε κάθε φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση.

Η πορεία που έπρεπε να ακολουθηθεί

Οι Περιφέρειες έπρεπε να επικαιροποιήσουν τους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 98/2008 που εφαρμόζεται σ’ολόκληρη την Ευρώπη και η οποία έχει μεν κυρωθεί με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλα παραμένει ανενεργή.
Περιφεριακός σχεδιασμός διαχείρησης σημαίνει :
  1. μείωση του όγκου απορριμμάτων μέσω πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης στην πηγή, και κομποστοποίησης.
  2. δημιουργία δικτύων διαχείρισης τουλάχιστον του 70% των απορριμμάτων, και ΟΧΙ ταφής του 100% όπως γίνεται σήμερα.
Γιατί όλα αυτά τα αυτονόητα δεν υλοποιήθηκαν έξι (6) χρόνια από την έκδοση της σχετικής Οδηγίας; 

Επειδή, τα κριτήρια για το ποια πολιτική θα εφαρμοστεί στη διαχείριση των απορριμμάτων τα καθόρισαν εθνικοί εργολάβοι με την κυβέρνηση και συνεργαζόμενους περιφεριάρχες.
Από το «δόγμα του θάβω» επιδιώκεται να περάσουμε στο «δόγμα του καίω», κατά παράβαση των κοινοτικών κανόνων, αγνοώντας την επικαιροποίηση των περιφερειακών σχεδιασμών.

Οι Περιφέρειες οφείλουν να δράσουν σε απολύτως αντίθετη κατεύθυνση. 

Να εφαρμόσουν τις φιλικές προς το περιβάλλον Ευρωπαικές πολιτικές διαχείρισης και να απορρίψουν την απαρχαιωμένη πολιτική. 
Αυτό παραμένει ανοικτό και είναι στο χέρι μας! Οι επικείμενες περιφερειακές εκλογές θα καθορίσουν αν τελικά η ισχυρή διαπλοκή των εθνικών εργολάβων θα επιβάλλει την πολιτική της ή εάν θα πορευτούμε άμεσα και αποφασιστικά στον περιβαλλοντικά ορθό δρόμο διαχείρισης σύμφωνα με το Ευρωπαικό Κεκτημένο, προστατεύοντας την υγεία των πολιτών. 
Εμείς έχουμε σχέδιο και τολμούμε να θέσουμε το θέμα!

Προτείνουμε:

Την άμεση εφαρμογή της Ευρωπαικής Πολιτικής με δημιουργία δικτύων πρόληψης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων κατά 65% έως το 2020, όπως έχει πετύχει ολόκληρη η Ευρώπη.
  • Να εφαρμόσουμε την μόνη συμβατή με την πολιτική της Ε.Ε. πρόταση, για την διαχείριση των απορριμμάτων. Πρόταση με ασύγκριτα χαμηλότερο κόστος από την κατασκευή των εργοστασίων διαχείρισης σύμμικτων απορριμμάτων που επιβάλλεται.
  • Να μην υιοθετήσουμε την απαρχαιωμένη μέθοδο της καύσης σκουπιδιών.
  • Να μην αγοράσουμε μηχανήματα απαξιωμένης τεχνολογίας ταφής και καύσης τα οποία είναι ξεπερασμένα και δεν εναρμονίζονται με τις Ευρωπαικές Οδηγίες.
  • Να μην καίμε τα απορρίμματα που είναι πόρος, αλλά να αξιοποιήσουμε για κοινωνικό όφελος.

ΑρχείοΝέων