Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Το σχέδιό μας για την νεανική επιχειρηματικότητα “κανείς νέος χωρίς ευκαιρία!"

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την δημιουργία δομών νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε σήμερα ο υποψήφιος περιφερειάρχης κ. Μάρκος Μπόλαρης κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο ΕΚΕΤΑ. «Το ζητούμενο για τη χώρα είναι η ανάπτυξη και ο τερματισμός της ύφεσης της οικονομίας που βιώνουμε για πέμπτο χρόνο.
Η έλλειψη ρευστότητας και πόρων στραγγαλίζει εν τη γενέσει του κάθε νέα ιδέα και πρωτοβουλία. Εμποδίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων. Στους νέους καινοτόμους τομείς που είναι τελικά οι μόνοι που μπορούν να δώσουν ορίζοντα μακροχρόνιας ανατροπής της οικονομικής κρίσης, αλλά και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Να δώσουν την δυνατότητα στους νέους αντί της φυγής στο εξωτερικό, της ανάπτυξης πρωτοβουλιών στην Ελλάδα.» είπε ο κ. Μπόλαρης
Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής κίνησης «συμμετέχω» τόνισε πως για να υποστηριχθεί αυτή η δράση της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας απαιτούνται άμεσα μέτρα που θα δημιουργούν υποδομές υποδοχής και υποστήριξης και θα παρέχουν έτσι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναπλήρωση της έλλειψης ρευστότητας που υπάρχει.
 • Τα μέτρα αυτά πρέπει σε πρώτη φάση να αξιοποιούν τις εν υπνώσει υποδομές, που ανήκουν σε κρατικούς φορείς. Επιλύοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε συνεργασία με την Περιφέρεια, σχεδιάζουμε ένα δίκτυο υποδομών και δεσμευόμαστε για την υλοποίηση των μελετών, ώστε οι χώροι αυτοί να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις υποδοχής αλλά και λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων.
 • Στη συνέχεια η περιφέρεια θα εντάσσει στο νέο ΕΣΠΑ την χρηματοδότηση των έργων που θα υποδείξουν οι μελέτες.

Τελικά δημιουργούνται υποδομές που μπορούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να παρέχουν στις επιχειρήσεις της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας δωρεάν παροχές όπως:

 1. Χώρο εγκατάστασης πλήρως διαμορφωμένο
 2. Δίκτυα
 3. Υπηρεσίες διαδικτύου
 4. Χώρους και δίκτυα προβολής νέων υπηρεσιών
 5.  Γραμματειακή υποστήριξη
 6. Υπηρεσίες τραπεζικών συνεργασιών
 7.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες
   
 • Στόχος είναι αφού η νέα επιχείρηση εγκατασταθεί, να λειτουργήσει με σημαντική υποστήριξη αλλά και παροχή υποδομών και υπηρεσιών. Τελικός όμως στόχος είναι η έξοδος της επιχείρησης στην αγορά, αφού έχει δοκιμάσει τις αντοχές των ιδεών και των καινοτόμων δράσεων.
 • Για όλη την πιο πάνω διαδικασία, η Περιφέρεια συντάσσει ένα δεσμευτικό και διαφανές κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των νέων υποδομών. Ενεργοποιώντας πέραν της Περιφέρειας, τις Τράπεζες, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τους ερευνητικούς φορείς, τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια καθώς και τραπεζικούς φορείς.
 • Η ανάπτυξη αυτού του δικτύου υποδοχής και στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, αποτελεί μία από τις βασικές επιλέξιμες δράσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Οι Περιφέρειες πρέπει να αξιοποιήσουν αυτό το πλαίσιο αποφασιστικά.
 • Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε αρχικά 7 δομές (μία ανά Περιφερειακή Ενότητα) ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Άμεσα προχωρούμε:
 • Στην ολοκλήρωση των μελετών κάθε δομής.
 • Στην ένταξη των δομών στην νέα προγραμματική περίοδο (νέο ΕΣΠΑ)
 • Στην υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τους κρατικούς φορείς και τις τράπεζες για την δημιουργία των νέων δομών
 • Στην άμεση κατασκευή των δομών.
Ο κ. Μπόλαρης τόνισε «Είμαστε έτοιμοι, με πρόγραμμα και θέληση. Ο στόχος είναι, να μην υπάρχει κανείς νέος χωρίς ευκαιρία
 

ΑρχείοΝέων