Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκου Μπόλαρη στο 31ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών

Κυρίες και κύριοι,

Το 31ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών μπορεί να συμβάλλει δημιουργικά στην επαγγελματική ανάπτυξη της κτηνοτροφικής παραγωγής στη χώρα μας. 

Με δεδομένες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και η ελληνική κοινωνία λόγω της υφιστάμενης κρίσης, η πρωτογενής παραγωγή, αν οργανωθεί σε συντεταγμένες που ορίζουν τις ποιοτικές και καινοτόμες μεταβλητές, θα αποτελέσει εφαλτήριο ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Η κτηνοτροφία στη χώρα μας χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε την στήριξη όχι μόνο της Πολιτείας, αλλά και κάθε επιστημονικού φορέα που θα μπορούσε να συνδράμει στην ανάπτυξή της. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η ΕΖΕ, σε πλήρη ταύτιση με την στρατηγική του ΥΠΑΑΤ, για τη βελτίωση των τεχνικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της ζωικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών μονάδων σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης. Η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για τη γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Με πλήρη επίγνωση πως ο τομέας της κτηνοτροφίας αποτελεί ένα από τους δύο σημαντικούς πυλώνες της αγροτικής οικονομίας επεξεργαζόμαστε μέτρα και υλοποιούμε πολιτικές για την ανασυγκρότηση του χώρου της ζωικής παραγωγής. Είναι γνωστές οι δυσκολίες, ενδογενείς συχνά, που επιδρούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη του συστήματος εκμετάλλευσης των μονάδων και στην ολοκληρωμένη επιχειρηματική δράση των παραγωγών. Η κτηνοτροφία στη χώρα μας συγκροτείται από μεγάλο αριθμό μικρών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που σε συνδυασμό με την πολεοδομική οργάνωση της υπαίθρου και την αντίστοιχη διαφοροποίηση των χρήσεων γης και των υποδομών και το μικρό κλήρο, οδηγεί στη δημιουργία αγροτικών οικισμών και όχι στην οργάνωση διεσπαρμένων αγροκτημάτων. Δεν διαθέτουμε επιπλέον λόγω κλίματος εκτεταμένους φυσικούς βοσκοτόπους μεγάλης βοσκοϊκανότητας με αποτέλεσμα η κτηνοτροφία να εξαρτάται από την γεωργία στον τομέα της παραγωγής ζωοτροφών. Η επιστήμη της ζωοτεχνίας είναι κρίσιμος παράγοντας που με την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών αναπαραγωγής και μεθόδων βελτίωσης της απόδοσης, της παραγωγικότητας και της εκτροφής μέσω ενός ορθολογικού προτύπου ανάπτυξης μπορεί να ενισχύσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, κυρίως ως προς την ποιότητα του ζωικού κεφαλαίου. 

Αν αντιληφθούμε ότι οι τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και της πιστοποίησης των αγροδιατροφικών προϊόντων αποτελούν το λειτουργικό εργαλείο που επιτρέπει στην ελληνική παραγωγή να κατακτά επίζηλες θέσεις στη διεθνή αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης τότε θα παραιτηθούμε οριστικά από την μεμψίμοιρη στάση της εξάρτησης της παραγωγής από τις μεταβαλλόμενες και συνεχώς συρρικνωμένες επιδοματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επενδύοντας στην ποιότητα και στην επιστημονική οργάνωση της ζωϊκής παραγωγής προσβλέπουμε στην αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, στην καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων, στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζόμενων, στην καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του δυναμικού των βοσκοτόπων, στην αισθητική αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου διασφαλίζοντας την ευζωία των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Η δική σας συμβολή, ως επιστημονικού φορέα, στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντική. 

Εκφράζω στους διοργανωτές τα θερμά μου συγχαρητήρια και εύχομαι όπως οι εργασίες του συνεδρίου επιδράσουν καταλυτικά στη διαμόρφωσης μιας ποιοτικής, εξωστρεφούς και καινοτόμας αντίληψης για την πρωτογενή παραγωγή στη χώρα μας.

ΑρχείοΝέων