Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Υπουργού στην Εκδήλωση που διοργανώθηκε σε Συνεργασία με το Δήμο Νεμέας για τον Αμπελοοινικό Τομέα

Σας μεταφέρω τον εγκάρδιο χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκου Μπόλαρη, για την σημαντική εκδήλωση για τον αμπελοοινικό τομέα, η οποία, μάλιστα , διεξάγεται σε ένα από τους σημαντικότερους αμπελότοπους  της χώρας.

Τα θέματα που συνδέονται με την διασφάλιση της προστασίας και ανάδειξης των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, ιδιαίτερα εν όψει της επαπειλούμενης κλιματικής αλλαγής, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα , συνδέονται με την διαφύλαξη εθνικού πλούτου, και αποτελούν, ιδίως τα θέματα ανάπτυξης της παραγωγής πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού των ελληνικών ποικιλιών, σημαντικό εφόδιο για την διασφάλιση των ελληνικών συμφερόντων την αύξηση της παραγωγής των μοναδικών ελληνικών κρασιών, και την εισροή πόρων στην χώρα, δεδομένου ότι οι ελληνικές ποικιλίες, η προέλευση πολλών από τις οποίες χάνεται στα βάθη του χρόνου, υπερέχουν σε αντοχή σε συνθήκες ξηρασίας από τις ποικιλίες που ευδοκιμούν σε άλλες βορειότερες χώρες, και εφ όσον διασφαλίσουμε την εγχώρια παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού των ποικιλιών μας, αποκτούμε εξαγωγικό πλεονέκτημα, αντιστρέφοντας το ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου.

Τούτο θα δώσει και ώθηση στην αξιοποίηση του συνόλου των φυτευτικών δικαιωμάτων αμπέλου, στην αναφύτευση  αμπελοτόπων που έχουν εγκαταλειφθεί,  και στην αύξηση συνολικά του εθνικού πλούτου μέσα από την αύξηση της παραγωγής των ελληνικών οίνων, η φήμη των οποίων διατηρείται στην παγκόσμια αγορά χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες  συνεταιριστικών ενώσεων και οινοποιών, οι οποίοι με προσωπικές προσπάθειες και την συνδρομή του προγράμματος προώθησης έχουν πετύχει την διείσδυση των ελληνικών οίνων, είτε με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης είτε με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη  στην διεθνή αγορά, στην οποία, όμως, πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο συμμετοχής μας.

Η ποιοτική αναβάθμιση και η διασφάλιση της ποικιλιακής σταθερότητας  των ελληνικών οίνων, θα πρέπει να αποτελεί την βασική στόχευση των ελλήνων οινοποιών, οι οποίοι, παράλληλα θα πρέπει να αναζητήσουν τέτοιες μορφές συνεργειών και συμπράξεων, ώστε να είναι σε θέση να διαθέτουν μεγαλύτερες ποσότητες κάτω από την ίδια  ονομασία   για να διασφαλίσουν έτσι μεγαλύτερο μερίδιο στην διεθνή αγορά, το οποίο, δεν είναι δυνατόν να διασφαλίσουν μεμονωμένοι  παραγωγοί ανεξάρτητα από την ποιότητα του προϊόντος, εάν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ζήτηση.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλει κάθε προσπάθεια, σε συνεργασία με τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς και τις υπηρεσίες, ώστε η ελληνική αμπελουργία και οινοποιία να διασφαλίσει την θέση που κατέχει στην διεθνή αγορά, να την διευρύνει και να ανταποκριθεί στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίηση των ευκαιριών που προφέρονται από την ανάπτυξη της συνεργασίας της Ελλάδας με την Ρωσία στον αμπελοοινικό τομέα, συνεργασία η οποία μπορεί να αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής και για τις δυο χώρες, αφού η ελληνική παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού μπορεί να εισέλθει σε μια αγορά που στοχεύει στην φύτευση χιλιάδων στρεμμάτων αμπέλου, η ελληνική οινοποιία να παρέχει την τεχνογνωσία εκατονταετιών που έχει αναπτύξει στην οινοποίηση και την τυποποίηση του οίνου και να ωφεληθεί από τις δυνατότητες επέκτασης των εργασιών της σε μια τεράστια αγορά,  την οποία μπορεί να ανακατευθύνει με την ποιότητα των ελληνικών ποικιλιών, την γνώση και την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει. 

ΑρχείοΝέων