Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Αιχμές Βαρθολομαίου για το Βατοπέδι

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε τα τεκταινόμενα στην Ι.Μ. Βατοπέδιου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος λαβών αφορμή από τις πρόσφατες ποινικές διώξεις εις βάρος του ηγουμένου Εφραίμ και του μοναχού Αρσένιου για τις ανταλλαγές ακινήτων στη Βιστωνίδα. Μίλησε για παγκόσμιο διασυρμό που υφίσταται το Αγιον Ορος εξαιτίας των δικαστικών διώξεων, ενώ έκανε λόγο για «πειρασμό της εκκοσμικεύσεως» που, όπως είπε, «έχει προσβάλει τινάς εκ των Αγιορειτών αδελφών» τονίζοντας πως ο μοναχός δεν πρέπει να μετατρέπεται από πνευματικό εργάτη σε επιχειρηματία.

Κατά το γεύμα που παρέθεσε προς τιμή του η Ιερά Κοινότητα στις Καρυές, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ενσωμάτωση του Αγίου Ορους στο ελληνικό κράτος, ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και στο φορολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η μοναστική πολιτεία και τάχθηκε αλληλέγγυος στο αίτημά της να μην φορολογούνται τα εκτός Αθω ακίνητα.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επανέλαβε την πάγια θέση του για εκδίωξη των ζηλωτών μοναχών από την παλαιά μονή Εσφιγμένου. Ειδικότερα ο κ. Βαρθολομαίος σημείωσε για τις εξελίξεις στο Βατοπέδι: «Τὸ γεγονὸς ἐλύπησε τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ τὴν προβληματίζει, ἐπιδείξασαν μέχρι σήμερον ἀνοχὴν καὶ σύνεσιν. Οἱ εἰρημένοι, κατὰ τὸ κατηγορητήριον παραπεμπτικὸν βούλευμα, ἐκινήθησαν ἀξιοποίνως εἰς πολυπράγμονας πρωτοβουλίας καὶ ἐνεργείας πέραν καὶ ἐπὶ ὑπερβάσει τῶν μοναχικῶν καθηκόντων αὐτῶν, διὰ τὰ ὁποῖα ἐγκατελείψατε οἱ τὸν τόπον τῆς Θεομήτορος οἰκοῦντες τὸν κόσμον καὶ τὰ τοῦ κόσμου. Ὁ διασυρμὸς τὸν ὁποῖον ὑφίσταται ὁ Ἱερὸς Τόπος ἐξ αἰτίας των, ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, εἶναι μέγας. Ἡ τροπὴ τῆς ὑποθέσεως, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐκβάσεως τῆς ἐπικειμένης δίκης, διδάσκει ὅτι δὲν εἶναι πρέπον νὰ ἐγκαταλείπουν οἱ μοναχοὶ τὴν μοναχικὴν ἄσκησιν καὶ νὰ ἐπιδίδωνται εἰς ἔργα κοινωνικῆς ἀποστολῆς, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ὁποίων καταλληλότεροι εἶναι οἱ λαϊκοὶ καὶ ἡ ἐν τῷ κόσμῳ στρατευομένη Ἐκκλησία.

Φαίνεται, ὅτι ὁ πειρασμὸς τῆς ἐκκοσμικεύσεως προσβάλλει καί τινας τῶν Ἁγιορειτῶν ἀδελφῶν καὶ πρέπει νὰ τονισθῇ καὶ νὰ ἐπισημαίνηται συνεχῶς καὶ ἐπανειλημμένως ἡ διαφορετικὴ ἀποστολὴ τοῦ μοναχοῦ ἵνα μὴ μετατρέπηται οὗτος ἀπὸ ἀνθρώπου προσευχῆς καὶ ἀφιερώσεως εἰς ἁπλοῦν κοινωνικὸν ἐργάτην ἤ - ὅπερ χεῖρον- καὶ ἐπιχειρηματίαν». Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα βρίσκεται από αύριο στη Θεσσαλονίκη.

ΑρχείοΝέων