Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Αναβάθμιση της ΜΟΔ για διαφάνεια, ταχύτητα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ερώτηση βουλευτή Μάρκου Μπόλαρη για την Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης

Με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής κ. Μάρκος Μπόλαρης προτείνει την αξιοποίηση της εμπειρίας της Μονάδας Οικονομικής Διαχείρισης Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ως πρότυπης διοικητικής δομής και την αναβάθμιση της λειτουργίας της με ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα για πλήρη διαφάνεια.

Ο βουλευτής Σερρών επισημαίνει την αποστολή της Μ.Ο.Δ για τη στήριξη και ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης και την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ.

Στην ερώτησή του ο κ. Μπόλαρης επισημαίνει την αναγκαιότητα, σε περίοδο οξυμένης κρίσης, αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της δημόσιας διοίκησης, με αναβάθμιση δομών όπως η Μ. Ο. Δ., εξασφαλίζοντας ποιότητα ελέγχων, ταχύτητα, διαφάνεια, αντικειμενικότητα και συνεπώς την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 
 
Συγκεκριμένα ο κ. Μπόλαρης ρωτάει τους αρμόδιους υπουργούς 

α) με ποια εργαλεία θα γίνει η διαχείριση των κονδυλίων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) 
β) αν θα αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία της Μ. Ο. Δ. και 
3) αν θα προχωρήσει στην ταυτόχρονη αναβάθμισή της μέσω ενός συγχρόνου ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος λειτουργίας για να διασφαλισθούν διαφάνεια, ταχύτητα, ποιότητα και αντικειμενικότητα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 

ΑρχείοΝέων