Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τι έχει ζητήσει η Ελλάδα για τα σχολικά βιβλία της ΠΓΔΜ

Τα ελληνικά αιτήματα διασφαλίζουν πως η διδακτέα ύλη του επόμενου σχολικού έτους δεν θα περιλαμβάνει κεφάλαια, χάρτες ή σύμβολα που κρύβουν αλυτρωτισμό ή αναθεωρητισμό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ενώ το επίπονο έργο της Διεπιστημονικής Επιτροπής που εξετάζει σχολικά εγχειρίδια θα είναι σε εξέλιξη.

 

Η Ελλάδα έχει απαιτήσει από την ΠΓΔΜ να αφαιρέσει από την διδακτέα ύλη της επόμενης σχολικής χρόνιας όλες τις αναφορές που εμπεριέχουν αλυτρωτισμό ή αναθεωρητισμό, τους αμφιλεγόμενους χάρτες και σύμβολα που παραπέμπουν στην ελληνική ιστορία – ειδικά στην αρχαία Μακεδονία – σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η σκοπιανή πλευρά δεν έχει προβάλει ενστάσεις στις ελληνικές θέσεις και θα φροντίσει για την ικανοποίησή τους μέσω οδηγιών για το σχολικό curriculum που θα διανείμει το υπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευτικούς. 

Τα ελληνικά αιτήματα τέθηκαν πριν λίγες εβδομάδες κατά την πρώτη συνεδρίαση της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής η οποία, βάσει της συμφωνίας των Πρεσπών, θα εξετάσει τα σχολικά εγχειρίδια των δύο χωρών ώστε να απαλειφθεί κάθε περιεχόμενο που υποθάλπει πολιτισμικές ή εδαφικές διεκδικήσεις.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως έως τώρα η ΠΓΔΜ δεν έχει θέσει αιτήματα, ούτε έχει διατυπώσει αξιώσεις για θέματα της νεότερης ιστορίας, όπως ο Μακεδονικός Αγώνας. Προσέθεσαν ότι ούτως ή άλλως τα βιβλία που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά σχολεία δεν περιέχουν αλυτρωτικές ή αναθεωρητικές αναφορές.

Οι πηγές εξέφρασαν την πεποίθηση πως η μοναδική εκκρεμότητα της Αθήνας είναι να τροποποιήσει τους χάρτες ώστε να προτάσσεται το σκοπιανό τοπωνύμιο. Παραδείγματος χάρη η πόλη Μοναστήρι πρέπει να αναγράφεται ως Μπίτολα και η ελληνική ονομασία θα μπει σε συνοδευτική παρένθεση.

Η δεύτερη συνεδρίαση της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο στην ΠΓΔΜ και, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, τότε θα αρχίσει η ενδελεχής εξέταση των σχολικών βιβλίων και του βοηθητικού υλικού, όπως άτλαντες και χάρτες, για την πλήρη αναθεώρησή τους στο μέλλον. Πρόεδρος από ελληνικής πλευράς είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης.

Στελέχη της ελληνικής διπλωματίας επισήμαναν πως η στρατηγική που ακολουθείται με την ΠΓΔΜ διασφαλίζει πως οι μαθητές δεν θα έλθουν σε επαφή με προβληματικό περιεχόμενο το 2019, ενώ συνάμα θα υπάρχει χρόνος για προσεκτική μελέτη των βιβλίων χωρίς ανησυχίες για χρονοβόρα «κολλήματα» ή προσκόμματα.

Αντίθετα, σχολίασαν οι ίδιοι αξιωματούχοι, στην περίπτωση της Αλβανίας όπου δόθηκε εξ αρχής έμφαση στην αναλυτική εξέταση όλων των βιβλίων το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί μετά από 17 χρόνια προσπαθειών.

Photo: Thanassis Stavrakis

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΣΚΑΙ

ΑρχείοΝέων