Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Επιχειρηματική εκπαίδευση στα ΑΕΙ, η περίπτωση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αγγελιοφόρος 12 Δεκεμβρίου 2013

Τα τελευταία χρόνια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, άρχισε να εμφανίζεται η επιχειρηματικότητα με διάφορες μορφές. Αν και ήμασταν συνηθισμένοι να θεωρούμε ότι στις Οικονομικές σχολές, προσανατολίζονταν όσοι ενδιαφέρονταν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα και κυρίως ως επιχειρηματίες, σήμερα βλέπουμε μία στροφή στην επιχειρηματικότητα και αποφοίτων άλλων ειδικοτήτων, που στοχεύουν να συνδυάσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις με το ‘’επιχειρείν’’. Το σημαντικό όμως είναι, να δημιουργηθούν ομάδες που θα αποτελούνται από μέλη διαφορετικών ειδικοτήτων, για να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα, γιατί χωρίς αυτήν οι επιχειρηματικές ιδέες είναι χαμηλής αξίας και περιορισμένων προσδοκιών.

Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά γιατί παρατηρούμε ότι υπάρχει, μία στροφή σε επαγγέλματα βιοπορισμού, με στόχο το απλό μεροκάματο και όχι η δημιουργία δράσεων καινοτομίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται μόνο σήμερα στην περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, αλλά αποτελεί κλασικό τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα διαχρονικά. (ενοικιαζόμενα δωμάτια, video club, βιοτεχνίες ρούχων, εργολαβίες, καφέ κ.α). Η νοοτροπία αυτή θα πρέπει να αλλάξει και να στραφούμε σε καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις. Αυτό θα γίνει κυρίως μέσω των παρεμβάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος πρέπει να ενθαρρύνεται στους νέους, ξεκινώντας από το ‘’σχολείο’’, μια και η πλειοψηφία τους προτιμά τη βεβαιότητα μιας υπαλληλικής σχέσης που δεν εμπεριέχει
κινδύνους. Εάν οι επιχειρηματικές αξίες καλλιεργούνται στα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης, θα δημιουργηθεί σταδιακά μια νέα γενιά ανθρώπων για τους οποίους η άσκηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας θα είναι κάτι απολύτως υγιές και φυσιολογικό.

Στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενσωματώσαμε τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, για αρχαρίους και προχωρημένους, που εστιάζεται στον καθορισμό του σκεπτικού μιας επιχειρηματικής ιδέας, στην εκπόνηση του απαραίτητου business plan και την δραστηριοποίηση της επιχείρησης στο διαδίκτυο. Επίσης εφαρμόζεται η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring), για όσους προτίθενται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά και τις ομάδες των φοιτητών που προτίθενται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς καινοτόμων ιδεών ή να συμμετέχουν σε pitching, διεκδικώντας χρηματοδότηση από διάφορα investment funds ή angels. Επιχειρηματίες και καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, προσφέρουν τη βοήθειά τους στους υποψήφιους, εθελοντικά. Φυσικά διοργανώνονται διαγωνισμοί φοιτητικών ιδεών, ημερίδες, συνέδρια και πολλές άλλες δραστηριότητες. Τέλος συνεργαζόμαστε με Επιμελητήρια, Επαγγελματικούς συνδέσμους, Δήμους και άλλους φορείς, με σκοπό να πετύχουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας, σε υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις.

Δρ. Θανάσης Μπελίδης
Καθηγητής Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

belidis.gr

ΑρχείοΝέων