Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Έθνος της Κυριακής: Ζυμώσεις και … κοσκινίσματα για κεντροαριστερό μέτωπο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θεσσαλονίκης: "Ζυμώσεις και … κοσκινίσματα για κεντροαριστερό μέτωπο"

Προχωρά η κίνηση που συντονίζει ο Μάρκος Μπόλαρης, για στήριξη μιας κοινής υποψηφιότητας, με στόχο να ηγηθεί του προοδευτικού χώρου στη μάχη απέναντι στον Απ. Τζιτζικώστα.

Του Εύρη Τσούμη, Έθνος Κυριακής 23/12/2018

Μπορεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης οι προσπάθειες για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού́ μετώπου της Κεντροαριστεράς να ναυάγησε μετά και την ανοιχτή́ ρήξη της υφυπουργού́ Μακεδονίας Θράκης Κατερίνας Νοτοπούλου με τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη με αφορμή́ τη δήλωσή του με την οποία χαρακτήρισε κομματική́ την υποψηφιότητά της στο επίπεδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όμως οι διεργασίες τρέχουν… Ήδη από́ τις ζυμώσεις έχει προκύψει ένας κατάλογος δέκα προσώπων από́ τα οποία θα γίνει η επιλογή́ για το πρόσωπο που θα ηγηθεί́ της κίνησης στις περιφερειακές εκλογές.

Η κίνηση που συντονίζει προωθεί́ από́ το καλοκαίρι ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης έχει προχωρήσει και έχει καταφέρει να συσπειρώσει γύρω της μια σειρά στελεχών́ από́ τον πολιτικό,́ αυτοδιοικητικό́ συνδικαλιστικό́ χώρο και την κοινωνία

Οι συζητήσεις που οργανωθήκαν και πραγματοποιηθήκαν σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας κατέληξαν στη συγκρότηση μιας εννεαμελούς επιτροπής η οποία έχει συνεδριάσει ήδη τέσσερις φορές

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της είναι να συγκεντρώσει όλα τα συμπεράσματα τις προτάσεις και τις σκέψεις που καταγράφηκαν σε όλες τις φάσεις των διεργασιών και να καταλήξουν σε μια πρόταση για έναν υποψήφιο που θα είναι ο υποψήφιος του κοινού́ μετώπου απέναντι στην υποψηφιότητα του Αποστόλου Τζιτζικώστα

«Αυτή́ η επιτροπή́ έχει ήδη στα χέρια της έναν κατάλογο δέκα ονομάτων από́ τα οποία θα καταλήξουμε τελικά́ σε ένα» είπε στο «Έθνος της Κυριακής» ο κ Μπόλαρης. «Πρόκειται για στελέχη που προέρχονται κυρίως από́ τρεις ομάδες. Κάποιοι είναι πρώην κοινοβουλευτικοί́ κάποιοι πρώην και νυν αυτοδιοικητικοί και κάποιοι προέρχονται από́ την κοινωνία» προσέθεσε. Πρόκειται για στελέχη με εμπειρία γνώσεις και κοινωνικές αναφορές που προέρχονται είτε από́ τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ είτε της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουν την ανάγκη μιας σύμπραξης.

Ο κ Μπόλαρης είπε πως ο ίδιος δεν θα είναι επικεφαλής της κίνησης και επεσήμανε πως δεν πρόκειται για κάποια κλειστή διεργασία μεταξύ κομμάτων, αλλά́ για μια ανοικτή́ διαδικασία από́ την κοινωνία. «Έχουμε συζητήσει με πολλά́ στελέχη πάνω από́ 300. Το ερώτημα που απευθύναμε σε όλους είναι: «Είστε ευχαριστημένοι από́ το δίδυμο Ψωμιάδη – Τζιτζικώστα όλα αυτά τα χρόνια;» … Η απάντηση που πήραμε είναι «όχι». Θέλουμε να αντιληφθούν όλοι πως μια κίνηση θα έχει τύχη μόνο αν είναι αρκετά ισχυρή και δυνατή ώστε να μπορεί να ανατρέψει τους σημερινούς συσχετισμούς. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να πάμε με ένα μέτωπο σε αυτήν την αυτοδιοικητική μάχη» τόνισε και συμπλήρωσε: «Εμείς θέλουμε να δώσουμε πολιτικά́ χαρακτηριστικά́ στην αυτοδιοικητική́ μάχη και όχι να αφήσουμε την άλλή πλευρά́ να πάει στις εκλογές με κραυγές μακεδονισμού για να καλύψει τα κενά́ της».

Στο ΚΙΝΑΛ, αν και στην αρχή́ κάποια στελέχη παρακολουθήσαν με ενδιαφέρον τις διεργασίες γρήγορα φρόντισαν να τραβήξουν κόκκινη γραμμή́ και να διαχωρίσουν τη θέση τους. Αλώστε η τοποθέτηση του Χρήστου Παπαστεργίου γραμματέα της Νομαρχιακής ως επικεφαλής του συνδυασμού́ στις περιφερειακές εκλογές κόντρα στον Απόστολο Τζιτζικώστα δεν άφησε πολλά́ περιθώρια για παρερμηνεία της θέσης του ΚΙΝΑΛ.

Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος που στις πρώτες του δηλώσεις ως υποψήφιου περιφερειάρχη ο κ Παπαστεργίου έσπευσε να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κάνοντας λόγο για την πολιτική του κ Τζιτζικώστα τη χαρακτήρισε συνέχεια της πολιτικής Ψωμιάδη. Πριν από λίγες μέρες, παρουσιάζοντας τον συνδυασμό του που θα ονομάζεται «Πράξεις για την Κεντρική́ Μακεδονία», ο υποψήφιος του ΚΙΝΑΛ είπε χαρακτηριστικά́ πως θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει στον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας. «Για λογούς αρχής δεν θα συνομιλήσουμε με κόμματα» τόνισε. Αιχμηρός ήταν και απέναντι στον νυν περιφερειάρχη για τον οποίο είπε πως είναι λάθος να διαχωρίζουμε τη διοίκησή του από τη διοίκηση του κ. Ψωμιάδη. Είναι η ίδια συνέχεια. Προφανώς με διαφορές ανάμεσα στους δύο δεν θέλω να τους ταυτίσω ως πρόσωπα όμως η πολιτική αντίληψη σε μεγάλο βαθμό́ είναι ίδια. Γι αυτό και οι δυο διεκδίκησαν έχοντας ως όχημα την περιφέρεια την αρχηγία της ΝΔ».

Ο κ Παπαστεργίου έχει τονίσει μιλώντας στο «Έθνος της Κυριακής» πως η κίνηση του κ Μπόλαρη δεν επηρεάζει τη δική του στρατηγική́. «Εμείς δεν αντιδράσαμε στη συμμετοχή στον διαλογο κάποιων στελεχών του χώρου. Δεν σημαίνει τίποτε το ότι πήγαν σε μια εκδήλωση. Αλλά όποιος θεωρεί πως δεν μπορεί να είναι στο ΚΙΝΑΛ ας πάρει αυτός την απόφαση και ας κάνει μόνος του το βήμα εξόδου ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε προς όλους.

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μαγκριώτης που κάποια σενάρια αρχικά τον έφερναν υποψήφιο ακόμα και για τη θέση του υποψηφίου περιφερειάρχη ως επικεφαλής της κίνησης της Κεντροαριστεράς επεσήμανε στο «Έθνος της Κυριακής» πως αυτό́ το ενδεχόμενο έχει πάψει να υπάρχει από τη στιγμή που το ΚΙΝΑΛ με ξεκάθαρο τρόπο όρισε τον δικό του υποψήφιο. «Για μένα δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο επανέλαβε μιλώντας στο «Έθνος της Κυριακής»

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του ΚΙΝΑΛ η κίνηση Μπόλαρη θα έχει συνέχεια αλλά όχι την ευρύτητα που είχε επιδιωχθεί.́ «Ακόμα και αν βρεθεί επικεφαλής που θα σηκώσει στους ώμους του ένα τέτοιο μέτωπο την Κεντροαριστεράς, δεν θα είναι ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής, που θα μπορεί να συσπειρώσει περισσότερο κόσμο» έλεγαν χαρακτηριστικά.

ethnos22 12 1

 

ΑρχείοΝέων