Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Η Επιχειρηματικότητα ως Διέξοδος στην Ανεργία

Οι νέοι, φοιτητές και απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, χρειάζονται μια διέξοδο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, γεγονός που έχει περιορισθεί σημαντικά σήμερα, λόγω της ύφεσης που μαστίζει την Ελληνική οικονομία. Το να γίνει κανείς υπάλληλος ίσως δεν είναι ο μοναδικός τρόπος επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ένα σωστό επιχειρηματικό ξεκίνημα μπορεί να αποτελέσει λύση ουσίας για όλους όσους αναζητούν διέξοδο στην απασχόληση. Η ανάγκη για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική και ο ρόλος της κρίσιμος για την ανάπτυξη της οικονομίας. Παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι ο καλύτερος τρόπος για μία επιτυχημένη καινοτόμο επιχειρηματικότητα, είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση των υποψηφίων επενδυτών και η συνδρομή τους από εξειδικευμένους μέντορες – coaches και επιτυχημένους επιχειρηματίες.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι και ακόμα περισσότερα προγράμματα που προσπαθούν να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή. Ένα από αυτά, μπορεί να θεωρηθεί και ο “accelerator”, που είναι ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης της επιχειρηματικής ιδέας με στόχο το γρήγορο και κατά το δυνατόν ασφαλές πέρασμα από την επιχειρηματική ιδέα στην υλοποίηση της επιχείρησης.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον accelerator να θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα επιτάχυνσης, μπορούν να θεωρηθούν τα παρακάτω:
  • Ο όρος “accelerator” και η λογική του είναι σχετικά καινούργια στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

  • Το επιχειρησιακό περιβάλλον, σχετικά με τις νεοφυείς εταιρίες (StartUps), έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική και δημοσιότητα.

  • Σε παγκόσμιο επίπεδο οι accelerators είναι τα ποιο δυναμικά και αξιόπιστα «εργαλεία» για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

  • Αναμένεται σημαντική ανάπτυξη των μοντέλων αυτών που ενισχύουν, με εξωστρεφή λογική, την επιχειρηματικότητα από τα πρώτα της βήματα.

  • Ο σκοπός του κάθε acceleration program είναι ένας: ‘‘Επιτυχία’’ των επιταχυνόμενων ομάδων ή ‘‘γρήγορη αποτυχία’’, για να μειωθεί η απώλεια σε πόρους από την παρατεταμένη προσπάθεια σε λάθος κατεύθυνση ή με λάθος επιλογές.

Θέλοντας να αναφερθούμε πιο πρακτικά στο θέμα αυτό, μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας την εμπειρία από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και η αποδοχή τους σημαντική. Ήδη το πρώτο πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία της Innovation farm, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται ο δεύτερος κύκλος στη Θεσσαλονίκη και ένας κύκλος στη Δράμα, ενώ προετοιμάζονται να υλοποιηθούν κύκλοι στην Πιερία, την Ημαθία, τις Σέρρες και το Κιλκίς.

Μέσα από τις δράσεις αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί και λειτουργούν τέσσερις επιχειρήσεις, προετοιμάζονται άλλες πέντε και κάποιες από αυτές έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αγκαλιαστούν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να ενσωματωθούν στις δράσεις της με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 2014-2020, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους νέους να προσανατολιστούν σε καινοτόμες ιδέες και δράσεις, με στόχο τόσο την επαγγελματική τους αποκατάσταση, όσο και τη δημιουργία υγειών και κερδοφόρων επιχειρήσεων, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και την επίλυση του προβλήματος της ενεργείας.

belidis.gr
 

ΑρχείοΝέων