Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

«Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρόκληση δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και ανασχεδιασμού του παραγωγικού τομέα»

Τις συντεταγμένες της αυτοδιοικητικής πρότασης της παράταξής του παρουσίασε από τη Βέροια ο Μάρκος Μπόλαρης.

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επεσήμανε πως η δημόσια πρόκληση και παρουσία των επικείμενων εκλογών αφορά πρωτίστως τον κατ εξοχήν κεντρικό χαρακτήρα πολιτικού σχεδιασμού που έχουν τα τοπικά και περιφερειακά προβλήματα. Αναφερόμενος στην απαξίωση της θεσμικής λειτουργίας της χώρας και των κομμάτων με εκδηλώσεις οργής και απόρριψης τόνισε πως αυτές είναι απόρροια της αδυναμίας να γίνει αντιληπτή η ουσία της κρίσης που δοκιμάζει τη χώρα. Η σκληρή πολιτική ύφεσης που έχει επιβληθεί και έχει ως αποτέλεσμα 1.5 εκατομμύριο ανέργους είναι αποτέλεσμα λάθους ανάλυσης για τις αιτίες της κρίσης και κατά συνέπεια λανθασμένης πολιτικής που ακολουθείται για την αντιμετώπισή της. Ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς λογοδοσία και χωρίς κοινωνική αναφορά. Κι όμως τόνισε ο Μάρκος Μπόλαρης, η μεγάλη πρόκληση του θεσμού περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι ότι «μπαίνει η πολιτική στη μέση. Η πολιτική όχι ως επάγγελμα, αλλά ως άσκηση δημοκρατίας». Δυστυχώς όμως, παρατήρησε, διαχειριζόμαστε έναν θεσμό περιφερειακής αυτοδιοίκησης, συνοχής και ανάπτυξης, σαν έναν θεσμό απλά αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης. Με αποτέλεσμα αντί να ο θεσμός αυτός να πρωτοστατεί στην υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης έχει εκφυλισθεί σε επαίτη της κεντρικής εξουσίας. Γι αυτό αντιπροτείνει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς, κινήματα και κινήσεις πολιτών για να εκφρασθεί και ο πυρήνας του νοήματος της αυτοδιοίκησης, δηλαδή η αναφορά στην κοινωνία των πολιτών. Αντί να επικαλούμαστε εμπρός στην αδυναμίας μας συνεχώς ως άλλοθι την αναρμοδιότητα της Περιφέρειας να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα και την παραπομπή των προβλημάτων στα Υπουργεία θα έπρεπε να έχουμε σχέδιο και προοπτική για την περιοχή μας. 

«Κάθε φορά που προέκυπτε κάποιο μείζον ζήτημα για την Περιφέρεια, η διοίκησή της έσπευδε να επικαλεστεί τη δική της αναρμοδιότητα, επικαλούμενη την μοναδική αρμοδιότητα του Υπουργείου. Μα είναι δυνατόν να είναι σε εξέλιξη τόσα τεράστια ζητήματα, όπως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το νερό, τα απορρίμματα, ο χρυσός, η παραγωγική συρρίκνωση στη ΒΙΠΕ, η κατάρρευση στον κάμπο, οι τεράστιες προκλήσεις που υπάρχουν στα κοινωνικά ζητήματα και την κοινωνική συνοχή, και να επικαλείται η διοίκηση της Περιφέρειας αναρμοδιότητα; Τότε είναι που καταργείται η αυτοδιοίκηση και είμαστε μία απλή υπηρεσία, αποκεντρωμένη από την κυβέρνηση.»

Καταλήγοντας ο Μάρκος Μπόλαρης έστειλε μήνυμα αισιόδοξης προοπτικής αν ανταποκριθούμε στην εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης που θα ενεργοποιήσει την πραγματική οικονομία και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Αντί να εξαντλούμε τη φοροδοτική ικανότητα του μικρομεσαίου χρειάζεται ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα ώστε να υπηρετήσει την αναπτυξιακή πρόκληση μιας περιοχής με μείζονα γεωστρατηγική αξία, παραγωγικές δυνατότητες και σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμα.

«Σήμερα στη Βέροια κάνουμε τη γνωστοποίηση ότι μπαίνουμε σε αυτήν την πρόκληση, την οποία θεωρούμε πρόκληση δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και ανασχεδιασμού του παραγωγικού τομέα».

ΑρχείοΝέων