Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Καταρρέει η λειτουργία των Ειρηνοδικείων λόγω τεράστιας αύξησης της ύλης τους - Επιτακτική ανάγκη πρόσληψης ειρηνοδικών

Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Δικαιωμάτων κ. Α. Ρουπακιώτη και Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, που κατέθεσε στις 29 Μαΐου 2013, ο Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης καταδεικνύει... την κατάρρευση της λειτουργίας των Ειρηνοδικείων λόγω τεράστιας αύξησης της ύλης τους και την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης ειρηνοδικών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μ. Μπόλαρης, στον τελευταίο διαγωνισμό υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄τάξεως που προκηρύχθηκε και διεξήχθη πέτυχαν 329 άτομα, σύμφωνα με τον τελικό πίνακα επιτυχόντων, ενώ μέχρι σήμερα, έχουν προσληφθεί 160 νέοι Ειρηνοδίκες από τον διαγωνισμό αυτό. Ο βουλευτής Σερρών αναφέρει ότι με την εφαρμογή του Ν.4055/2012, έχει αυξηθεί η καθ’ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, τόσο κατά ποσό όσο και κατ’ αντικείμενο, τη στιγμή που οι οργανικές θέσεις παραμένουν κενές. Μάλιστα υπογραμμίζει ότι όσον αφορά στις υποθέσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, κατά τα οριζόμενα στο Ν.3869/2010, η εκδίκαση των αιτήσεων επί των οποίων έχει ανατεθεί στα Ειρηνοδικεία, οι δικάσιμες που ορίζονται είναι τόσο μακρινές που φτάνουν μέχρι και τη δεκαετία, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα Ειρηνοδικεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο της μεταφερόμενης δικαστηριακής ύλης.

Με την ερώτησή του ο κ. Μάρκος Μπόλαρης καλεί τους Υπουργούς να απαντήσουν αφενός τι προτίθενται να πράξουν για την αντιμετώπιση της πανθομολογούμενης εξαιρετικά προβληματικής λειτουργίας των Ειρηνοδικείων, λόγω της τεράστιας αύξησης της ύλης τους και αφετέρου αν προτίθενται να προβούν στην άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικείων της χώρας, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του Ν.4055/2012 σχετικά με τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και να προαχθεί η άμεση απονομή της δικαιοσύνης.

ΘΕΜΑ: «Κατάρρευση της λειτουργίας των Ειρηνοδικείων λόγω τεράστιας αύξησης της ύλης τους»

Με ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Δικαιωμάτων κ. Α. Ρουπακιώτη, που κατέθεσε στις 29 Μαΐου 2013, ο Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης καταδεικνύει την κατάρρευση της λειτουργίας των Ειρηνοδικείων λόγω τεράστιας αύξησης της ύλης τους και την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης ειρηνοδικών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μ. Μπόλαρης, στον τελευταίο διαγωνισμό υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄τάξεως που προκηρύχθηκε και διεξήχθη δυνάμει της υπ’αρίθμ. 101082/04.10.2010 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε, πέτυχαν 329 άτομα, σύμφωνα με το δημοσιευθέντα στο ΦΕΚ 1046 Γ΄/02.12.2011 τελικό πίνακα επιτυχόντων, ενώ μέχρι σήμερα, έχουν προσληφθεί 160 νέοι Ειρηνοδίκες από τον διαγωνισμό αυτό.

Οι κενές οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών ανέρχονται σε πενήντα πέντε, στις οποίες προστίθενται άλλες είκοσι μία λόγω συνταξιοδότησης Ειρηνοδικών, ενώ οι εναπομείναντες υπό διορισμό από τον εν λόγω διαγωνισμό είναι εκατό δέκα οκτώ.

Με την εφαρμογή του Ν.4055/2012, έχει αυξηθεί η καθ’ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, τόσο κατά ποσό όσο και κατ’ αντικείμενο, τη στιγμή που οι οργανικές θέσεις παραμένουν κενές.

Ο υπολογισμός του ποσοστού προσλήψεων Ειρηνοδικών «1 διοριζόμενος για κάθε 5 κενά» που ισχύει για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν ισχύει για τους δικαστικούς λειτουργούς, για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει ο κανόνας της 1 πρόσληψης ανά 1 κένωσης.

Με την ερώτησή του ο κ. Μάρκος Μπόλαρης καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Δικαιωμάτων κ. Α. Ρουπακιώτη, να απαντήσει:

1.
 Τι προτίθεστε να πράξετε για την αντιμετώπιση της πανθομολογούμενης εξαιρετικά προβληματικής λειτουργίας των Ειρηνοδικείων, λόγω της τεράστιας αύξησης της ύλης τους;

2. Προτίθεστε να προβείτε στην άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικείων της χώρας, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του Ν.4055/2012 σχετικά με τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και να προαχθεί η άμεση απονομή της δικαιοσύνης;

ΑρχείοΝέων