Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ,στο Συνέδριο του Economist για τους οκτώ άξονες προτεραιότητας στην πορεία της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας

Οι προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού νόμου, καθορίζουν την διοχέτευση των πόρων του ΕΣΠΑ σε ένα ενιαίο πλαίσιο

Εστιάζουμε σε οκτώ άξονες προτεραιότητας στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα:

• Αγροτοδιατροφή,
• υγεία και φάρμακα,
• τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 
• ενέργεια, 
• περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη,
• μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα,
• υλικά και κατασκευές,
• πολιτισμό και τουρισμό.

ΑρχείοΝέων