Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ - Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει την εφαρμογή του θεσμού στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Με θέμα «Εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014» υπεγράφη Υπουργική Απόφαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκο Μπόλαρη.

Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται η εφαρμογή του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας. Πεδίο εφαρμογής της απόφασης είναι οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και βοοειδών που έχουν κωδικό αριθμό και είναι καταγεγραμμένες στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, οι οποίες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «κτηνιάτρου εκτροφής» για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και αγελαίων βοοειδών. Επίσης οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «κτηνιάτρου εκτροφής» για την κατά περίπτωση εφαρμογή εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων, μετά από απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ο «κτηνίατρος εκτροφής» θα αμοίβεται από το Δημόσιο το οποίο κάθε χρόνο θα καλύπτει αυτές τις δαπάνες από τις πιστώσεις της ΚΥΑ «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου».

ΑρχείοΝέων