Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Πολιτική βούληση για να ξεπεραστούν λάθη και αδυναμίες σε βάρος των παραγωγών - δικαιούχων ενίσχυσης από την νέα ΚΑΠ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): 

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε. Η ερώτησή σας είναι βάσιμη και σε πολλά τεκμηριωμένη. Θα κάνω την ιστορική αναδρομή για να εστιάσω στο σημείο στο οποίο έγινε λάθος, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα και στη συνέχεια, θα αναφερθώ στο δεύτερο ερώτημά σας.Είναι σαφές και γνωστό τοις πάσι ότι το 2015 ήταν το έτος πρώτης εφαρμογής της νέας ΚΑΠ της πενταετίας 2015-2020 και έτος χορήγησης των δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης.

Αυτό σημαίνει ότι στις 31-12-2014 έληξε η ημερομηνία χορήγησης δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για τη χορήγηση αυτών των νέων δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης έτος αναφοράς είχε οριστεί το 2013. Εδώ μπαίνουμε στο ζήτημα το οποίο υπήρξε. Έτος αναφοράς για τον υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των νέων δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης του έτους 2015 αποτελεί το έτος 2014. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λήφθηκε υπ’ όψιν η αξία των δικαιωμάτων που κατείχε ο γεωργός το 2014 και αναγκαία προϋπόθεση ήταν η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το έτος 2014. Το κρίσιμο σ’ αυτή τη διαδικασία είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτά τα μισθωμένα από άλλο γεωργό, αλλά μόνο τα ιδιόκτητα δικαιώματα. Οι γεωργοί, οι αγρότες, οι οποίοι δεν πήραν –και εκεί εστιάζεται το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεται η ερώτησή σας- είναι αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν τη δήλωση ως ιδιώτες. Συνεπώς, για όσα αγροτικά κτήματα υπήρξαν αιτήσεις από ενοικιαστές, αυτά είναι έξω από τη διαδικασία. Δεν προβλέπεται στη διαδικασία της νέας ΚΑΠ. Γι’ αυτό θέτετε στην ερώτησή σας το θέμα της ενημέρωσης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά έπρεπε να είχαν γίνει το 2014. Αναφερόμαστε σε άλλη περίοδο, όσον αφορά τα κυβερνητικά και τα διαχειριστικά ζητήματα. Σ’ αυτήν την περίοδο, λοιπόν, ο ισχυρισμός από την πλευρά του Οργανισμού –έχουμε τη συνέχεια της διοίκησης και πρέπει να επισημάνουμε τους ισχυρισμούς- είναι ότι έγινε ενημέρωση. Από την ένταση του προβλήματος, για τους χιλιάδες παραγωγούς, οι οποίοι δεν έκαναν τις δηλώσεις, είναι σαφές ότι αυτή η ενημέρωση ήταν πλημμελής. Δεν έφθασε κάτω. Γι’ αυτό υπήρχαν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που δεν έκαναν αίτηση και υπήρξαν αντίστοιχα πάρα πολλοί μισθωτές οι οποίοι έκαναν αίτηση, αλλά αυτά τα χωράφια δεν δικαιούνται πλέον επιδότησης. Χάθηκαν ενισχύσεις, επειδή δεν έγιναν οι διαδικασίες όπως προβλέπονταν από τη νέα ΚΑΠ. Στο δεύτερο σημείο ρωτάτε αν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων επί των οριστικών δικαιωμάτων. Δεν προβλέπεται από τη νέα ΚΑΠ διαδικασία ενστάσεων πάνω στα οριστικά δικαιώματα. Είναι αυτό θέμα για συζήτηση; Το Υπουργείο θεωρεί ότι είναι θέμα για συζήτηση. Εμείς, πραγματικά, πιστεύουμε ότι αφού έχουμε κάποιες χιλιάδες ζητήματα από τα οποία προκύπτει ότι υπάρχει δίκιο στον παραγωγό, στον αγρότη, το ζήτημα πρέπει να τεθεί. Ήδη, σε συνεργασία με άλλες χώρες –θα τα πούμε σε ευθετότερο καιρό, σύντομα- τίθεται αυτό το ζήτημα από το Υπουργείο. Όσον αφορά στις αδικίες, στις οποίες ορθώς αναφέρεστε, για τους νέους, τους μικρούς παραγωγούς, θέλω να σας υπογραμμίσω ενημερώνοντας και τους αγρότες αυτούς οι οποίοι πέρασαν τα 1.250 ευρώ, ότι αυτοί έχουν δυνατότητα να κάνουν αίτημα απένταξης και τώρα, έτσι ώστε να περάσουν στην άλλη κατηγορία και να δικαιωθούν για τις ενισχύσεις τις οποίες δεν πήραν, γιατί ήταν ενταγμένοι στο σύστημα των μικρών παραγωγών. Ευχαριστώ πολύ.

 (ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ)

 ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): 

Ευχαριστώ πολύ. Κυρία συνάδελφε, θα σταθώ σε τέσσερα σημεία: Το πρώτο είναι ότι οι μικροκαλλιεργητές έχουν δυνατότητα -είχαν και το 2015, έχουν και αυτή τη στιγμή- να κάνουν δήλωση απένταξης, να φύγουν από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών και από τη στιγμή που δικαιούνται περισσότερα, να περάσουν στην ενιαία. Το δεύτερο είναι ότι η ενημέρωση στην οποία αναφερθήκαμε -όπου βλέπουμε ότι υπήρξε ένα έλλειμα, δεν έφτασε η ενημέρωση κάτω- έπρεπε να είχε ξεκινήσει από το 2013, γιατί οι δηλώσεις αυτές, που κρίνουμε ότι κατατέθηκαν και είχαν έλλειμα ενημέρωσης οι δηλούντες, οι αιτούντες παραγωγοί, κατατέθηκαν μέχρι τις 15 Μαΐου.   Άρα, υπήρχε ένα θέμα σχεδιασμού και ενημέρωσης, έτσι ώστε να έχουμε σωστές δηλώσεις τον Μάιο του 2014. Το τρίτο θέμα, όπως σας είπα, είναι πως το Υπουργείο, η Κυβέρνηση, έχει την πολιτική βούληση -σε συνεργασία με άλλες κυβερνήσεις που εντοπίζουν το ζήτημα της έλλειψης δυνατότητας στους παραγωγούς να κάνουν ενστάσεις πάνω στα οριστικά δικαιώματα- να θέσει το θέμα αυτό στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πραγματικά, όταν υπάρχουν λάθη και αποκλείουμε τους παραγωγούς, υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τον νομικό πολιτισμό και το νομικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπάρχει ζήτημα, όταν αποστερείς έναν πολίτη από το δικαίωμα να προσφύγει και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Σ’ αυτή τη βάση τίθεται πλέον το ζήτημα. Και το τέταρτο θέμα -και κλείνω- είναι ότι του χρόνου, το 2017, έχουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το Υπουργείο έχει και τη βούληση, αλλά και τη θέληση να παρέμβει, έτσι ώστε να έχουμε έναν σχεδιασμό στα ζητήματα τα οποία αφορούν την αναδιάρθρωση της κατανομής των δικαιωμάτων από τη νέα ενίσχυση. Σ’ αυτή τη διαδικασία είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά ζητήματα και σε σχέση μ’ αυτό, αλλά κ αι με άλλα θέματα που έχουν αναδειχθεί στη Βουλή.  Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΑρχείοΝέων