Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Αλλάζουμε τον αγροδιατροφικό τομέα -συνέντευξη του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκου Μπόλαρη στο site karfitsa.gr

Η αγροδιατροφή είναι ο βασικός πυλώνας της πρωτογενούς παραγωγής, στην οποία διαχρονικά στηρίχτηκε η ελληνική παραγωγική βάση και η ελληνική Επιχειρηματικότητα. Με την αγροδιατροφική παραγωγή, την μεταποίηση της και την διακίνηση της, από την τη μικρή αυτή χερσόνησο στη Μεσόγειο Θάλασσα, οι Έλληνες έμποροι δίνουν δυναμικό παρόν στο παγκόσμιο εμπόριο εδώ και 4.000 χρόνια. Αψευδής μάρτυρας χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα που βεβαιώνουν την μεγάλη ποιότητα και ποσότητα εμπορευμάτων που διακινούνταν σε όλη την Μεσόγειο. Διαχρονικά, βασικός παράγοντας επιτυχίας ήταν η ποιότητα των προϊόντων, η οποία ταυτίστηκε με την προέλευση τους: «είναι Ελληνικό», άρα καλής ποιότητας. Αυτός ο σύνδεσμος σήμερα πρέπει να ανακτήσει την θέση που είχε. Θέση που μέσα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, στην αναζήτηση του φθηνού προϊόντος, έχει φθαρεί.

Γι’ αυτό κινούμαστε για: Την αλλαγή κατεύθυνσης στον αγροδιατροφικό τομέα, την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για νέο παραγωγικό πρόσωπο και την εξωστρέφεια με πιστοποιημένη ποιότητα στο προϊόν

Στην προσπάθεια αυτή όλοι οι συντελεστές της παραγωγής συμβάλλουν ώστε να αναπτυχθούν οι αναγκαίες συνεργασίες, με στόχο, να επανακτήσουμε ως χώρα, πρωτεύουσα θέση. Να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δυναμική της αγροτικής οικονομίας και να δημιουργήσουμε στη χώρα μας την προστιθέμενη αξία των αγροδιατροφικών προϊόντων, στοχεύοντας στην εξαγωγή τυποποιημένων και πιστοποιημένων επωνύμων προϊόντων, τα οποία αναζητούν καταναλωτές, στις διεθνείς αγορές και στα απαιτητικά ράφια.

Να πετύχουμε τον στόχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ώστε το ελληνικό αγροδιατροφικό προϊόν να είναι: επώνυμο, τυποποιημένο, με ενσωμάτωση των καινοτομιών & των νέων τεχνολογιών, πιστοποιημένο, ποιοτικό και στο μέγιστο δυνατό ποσοστό βιολογικό ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει όχι μόνο τις αυξανόμενες ανάγκες των Ελλήνων σε ποιοτικά προϊόντα, αλλά και να εδραιώσει την θέση που του ανήκει στις διεθνείς αγορές αγροδιατροφής.

Η Διεθνής Έκθεση αποτελεί βήμα για την ανάδειξη ως παραδειγμάτων των πρωτοποριακών μορφών οργάνωσης των παραγωγών και επιλογής καλλιεργειών με την χρήση τεχνολογικών μεθόδων που διασφαλίζουν την ποιοτική παραγωγή και τυποποίηση, και των οικονομικών αποτελεσμάτων τέτοιων δράσεων. Χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε στοχευμένες επεμβάσεις με στρατηγικό σχεδιασμό και όραμα για τον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας, με πρωτοβουλίες όπως:

  • η αξιοποίηση της έρευνας και των καινοτομικών προτάσεων στον αγροτοδιατροφικό τομέα, όπως η νανοτεχνολογία και τα εκτυπωμένα οργανικά υλικά με εφαρμογή στις θερμοκηπιακές μονάδες, η αξιοποίηση των κηφήνων (drones) στις εκτεταμένες καλλιέργειες, κλπ

  • η διασφάλιση των φυτογενετικών πόρων της χώρας και παραγωγής πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών ποικιλιών και πιστοποιημένων σπόρων σποράς που θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας και στην μείωση του κόστους παραγωγής

  • η μείωση των τιμών των φυτοφαρμάκων τα οποία πωλούνται από τις πολυεθνικές, σε τιμές πολλαπλάσιες των ίδιων σκευασμάτων σε άλλες χώρες της Ευρώπης

  • ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των αγροτικών δραστηριοτήτων και σταυλικών εγκαταστάσεων

  • η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς η χώρα μπήκε σε περίοδο κλιματικής αλλαγής

  • η αξιοποίηση των εκατομμυρίων στρεμμάτων μη καλλιεργούμενων εκτάσεων της πατρίδας μας

  • η ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων και γενικά των δημόσιων εκτάσεων που προσφέρονται για αγροτική εκμετάλλευση

Η ορθολογική ανασυγκρότηση και αναδιάταξη της αλυσίδας παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίου στον αγροδιατροφικό τομέα:

  • αλλάζει την εικόνα της ελληνικής περιφέρειας, αξιοποιεί τις δυνάμεις και τις δυνατότητες στον αγροδιατροφικό μας τομέα

  • ξαναδίνει στη Θεσσαλονίκη στη θέση ως Μητροπολιτικού Κέντρου συγκέντρωσης εμπορίου, τυποποίησης, μεταποίησης, έρευνας, καινοτομίας, συγκοινωνιακών μεταφορών, εξαγωγών, καθώς και παιδείας – πολιτισμού, ως κέντρο των Βαλκανίων και πόλη φάρο της ρωμιοσύνης στο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη που προκύπτει τόσο για τον παραγωγό, όσο και για τον μεταποιητή και τον εξαγωγέα έμπορο, οδηγούν με ασφάλεια στην δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη την ελληνική οικονομία, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας, στηρίζουν καθοριστικά τη βιωσιμότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την παραγωγική βάση της χώρας.

Αλλάζουμε κατεύθυνση.

Αλλάζουμε παραγωγικό πρότυπο.

Η χώρα κινείται αποφασιστικά για την έξοδο από την κρίση.

Η παραγωγική βάση που στηρίζεται στην αγροδιατροφή έχει αποφασιστικό ρόλο.

ΑρχείοΝέων