Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Απειλούνται άμεσα με κλείσιμο ιχθυοτροφεία και εκτροφεία οστρακοειδών/καρκινοειδών

Ερώτηση ανεξάρτητου Βουλευτή Σερρών Μάρκου Μπόλαρη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Α. Τσαυτάρη

Στους κινδύνους που ενέχει, τόσο για την υγεία των καταναλωτών όσο και για τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα με εξαγωγικό χαρακτήρα (ιχθυοκαλλιέργειες και οστρεοτροφεία), η αδυναμία της κυβέρνησης να εγγυηθεί το απαραίτητο χρηματικό ποσό για την Πράξη "Βελτίωση Υποδομής και Διαπίστευσης του Έργου Αναφοράς του Τμήματος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών και Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Διθύρων Μαλακίων", αναφέρεται με ερώτηση του προς τον αρμόδιο Υπουργό, ο ανεξάρτητος Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Πράξη αφορά στον τεχνικό εκσυγχρονισμό και στην διαπίστευση του ΠΥΟ-ΕΕΑΑΔΙΜΑ το οποίο και είναι υπεύθυνο για την διάγνωση ασθενειών σε εδώδιμα οστρακοειδή, ιχθείς, καρκινοειδή και άλλους υδρόβιους οργανισμούς που εκτρέφονται και αλιεύονται. Η διαπίστευση είναι υποχρεωτική βάση Κοινοτικής Νομοθεσίας προκειμένου να διατηρήσει η χώρα το δικαίωμα εμπορικής διακίνησης και εξαγωγών των εν λόγω προϊόντων. 

Ο κ. Μπόλαρης υπογραμμίζει ότι στη ζώνη ευθύνης του Εργαστηρίου Αναφοράς του Τμήματος ΠΥΟ-ΕΕΑΑΔΙΜΑ με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπάγονται και εξυπηρετούνται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που διαθέτουν οστρεοτροφεία και ελεγχόμενα ελεύθερα πεδία αλίευσις οστρακοειδών, ιχθυοτροφεία, ελεύθερα πεδία καρκινοειδών και οκτώ (8) οργανωμένες λιμνοθάλασσες, υπεύθυνες συνολικά για το 80% της εθνικής παραγωγής. Συνεπώς, η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου θεωρείται επιβεβλημένη και μείζονος εθνικής σημασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α. Μέχρι σήμερα, στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που έχει υλοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της Αλιείας, δεν υπήρξαν αντίστοιχες δεσμεύσεις και η χρηματοδότηση τους πραγματοποιήθηκε με την απ' ευθείας εξόφληση των δαπανών των αναδόχων των επιμέρους δημοσίων συμβάσεων που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης,

β. σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας, έχουν ενταχθεί τρεις Πράξεις και καμία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, καθώς οι δικαιούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προχρηματοδοτήσουν τα σχετικά έργα,

γ. οι χρονικοί περιορισμοί για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα ασφυκτικοί,

ο ανεξάρτητος Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό, τι σκοπεύει να πράξει άμεσα η κυβέρνηση προκειμένου να μην υπάρξει απένταξη του Προγράμματος και λύση της σχετικής σύμβασης, με καταλυτικά αρνητικές συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών και αδυναμία διακίνησης των παραγόμενων εδώδιμων οστρακοειδών, ιχθύων και καρκινοειδών που εκτρέφονται και αλιεύονται στη χώρα μας, για εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγή.

ΑρχείοΝέων