Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Previous Next

Άρθρο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκου Μπόλαρη στην εφημερίδα "Ύπαιθρος - Χώρα"

"Η δυναμική των συνεργαζόμενων – συνεταιρισμένων παραγωγών προϋποθέτει την ύπαρξη παραγωγικής βάσης, την δημοκρατική οργάνωση, συνεπώς τον αλληλοσεβασμό των μελών, την αναγνώριση του προσωπικού αγώνα κάθε μέλους, την συλλογική προστασία του κόπου και του ιδρώτα κάθε συνεταίρου, την διαφάνεια στην διαχείριση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης σε όφελος όλων των μελών και κατ’ επέκταση της κοινωνικοοικονομικής ομάδας.

Ορθολογική διαχείριση χρειαζόμαστε στον επιμερισμό εργασιών και ευθυνών των οργανωμένων παραγωγών. Με κριτήριο την εξειδίκευση, την εισαγωγή της καινοτομίας, την προστασία του επιμελούς παραγωγού, την ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης, την εισαγωγή αποτελεσματικών μεθόδων διαφανούς διαχείρισης, μείωσης του κόστους, ανάπτυξης των πωλήσεων. Συνεπώς είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δομών με την εξωστρέφεια και την διαρκή ανανέωση της γνώσης μεθόδων και πρακτικών που βελτιστοποιούν το παραγωγικό αποτέλεσμα και γίνονται ωφέλιμες για την οικονομική ευρωστία των συνεταιρισμών και κατ’ επέκταση για την εθνική οικονομία.

Αλλαγή κατεύθυνσης χρειαζόμαστε ώστε οι Ομάδες Παραγωγών και οι Συνεταιρισμοί να στραφούν στην ουσία της οργάνωσης της πρωτογενούς παραγωγής για να πετύχουν την αναγκαία αξιοπιστία και φερεγγυότητα για την πιστότητα και ποιότητα των προϊόντων των μελών τους, για να αποκτήσουν το κρίσιμο μέγεθος ώστε να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στην εγχώρια και διεθνή αγορά των αγροτικών προϊόντων και να πετύχουν στον ρόλο τους. Με την αλλαγή αυτή και μόνον μπορούν να γίνουν μοχλός ανάπτυξης της τοπικής και εθνικής οικονομίας, και επιπρόσθετα κοινωνικές δομές που θα προσελκύουν νέους παραγωγούς και θα παράγουν αναπτυξιακό αποτέλεσμα, χτίζοντας πάνω σε ένα καινούργιο παραγωγικό πρότυπο.

Σκοπός και στόχος να γίνουν η επιχειρηματική έκφραση του πρωτογενούς τομέα, προσφέροντας επώνυμα, τυποποιημένα, πιστοποιημένα και ποιοτικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, αποκαθιστώντας την δυναμική της ελληνικής φύσης και του πλούτου που προσφέρει στη χώρα, παρέχοντας παράλληλα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στα μέλη τους και καθιστώντας βιώσιμη και κερδοφόρα την αγροτική εκμετάλλευση.

Σε αυτή την πορεία είναι δόκιμο να προετοιμαστούν για τις σύγχρονες προκλήσεις, την κλιματική αλλαγή, την ορθολογική διαχείριση πόρων και περισσότερο του νερού, την ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών της γεωργίας ακριβείας, το σεβασμό των αρχών της οικολογίας, της αειφορίας και της υγείας του καταναλωτή. 

 Το μέλλον ετοιμάζεται από το παρόν και οι Ομάδες Παραγωγών, το συνεταιριστικό κίνημα μπορεί και πρέπει να αναπτύξει την δυναμική του χωρίς συντεχνιακές στρεβλώσεις αφού και εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό έχει και τις εξαιρετικές δυνατότητες – συγκριτικά πλεονεκτήματα διαθέτουμε ως χώρα στον αγροδιατροφικό τομέα". 


ΠΗΓΗ : www.ypaithros.gr

ΑρχείοΝέων