Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Previous Next

Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών

Αγαπητές φίλες. Αγαπητοί φίλοι,

Όταν το 1993 ιδρύσαμε την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, εκτός από τη θεματική ευρύτητα των πεδίων της ιστορικής έρευνας και των ποικίλων δράσεων για την πραγμάτωση των καταστατικών αρχών μας, προδιαγράψαμε εξ αρχής τον επιστημονικό και ποιοτικά διακριτό χαρακτήρα της με την συγκρότηση της επιστημονικής επιτροπής που συνδράμει το έργο μας και διασφαλίζει την αξιοπιστία και επιστημονική τεκμηρίωση του. 

Η έκδοση του τρίτου τόμου του επιστημονικού περιοδικού συγγράμματος “ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ” πιστοποιεί την αμετάθετη προσήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών και των συνεργατών της ΕΜΕΙΣ στα αυστηρά ποιοτικά και επιστημονικά κριτήρια που θέσαμε στην αφετηρία των προσπαθειών μας για την προώθηση, ανάδειξη και προβολή της ιστορικής έρευνας της περιοχής των Σερρών. Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο σε μια χώρα που συχνά ο ερασιτεχνισμός προβάλλει αξιώσεις ισότιμης παρουσίας με την εκβαθυμένη επιστημονική έρευνα. Όλα αυτά τα χρόνια η ΕΜΕΙΣ μέσα από το πλέγμα των δράσεών της εμπλούτισε το πληροφοριακό απόθεμα για το παρελθόν της περιοχής μας, ενθάρρυνε και ενίσχυσε την ιστορική έρευνα σε συναφή θεματικά πεδία. 

Το έργο της ΕΜΕΙΣ είναι σημαντικό όχι μόνο για την καταγραφή της ιστορικής και κοινωνικής μνήμης του τόπου μας αλλά και για τη μεθοδολογικά έγκυρη διερεύνηση του ζητήματος της ιστορικής μνήμης, ως μηχανισμού απόδοσης νοήματος στην πολύχρονη διαδρομή του. 

Ανατρέχοντας στις εργασίες του τρίτου τόμου είναι εντυπωσιακό το θεματικό εύρος όπως και η διεπιστημονική σύνθεση των συγγραφέων μελετητών, ερευνητών αλλά και ιστοριοδιφών που με τη μελέτη, ερμηνεία και καταγραφή των τεκμηρίων και καταγραφών νοηματοδοτύν τη συλλογική μνήμη. Οι εργασίες αυτές διασώζουν στον ιστορικό χρόνο το ίχνος και τη μαρτυρία που συντελεί, στο πέρασμα των αιώνων, στη θεμελίωση της μνημονικής και της ιστορικής συνοχής του τόπου. 

Αξιέπαινο το αποτέλεσμα της συγγραφικής κατάθεσης όσων συνέβαλλαν στην υλοποίηση του τρίτου τόμου. Είναι ενδεικτικό όχι μόνο του ανθηρού ενδιαφέροντος για την ιστορική έρευνα του τόπου αλλά και της ποιοτικής στάθμης των εργασιών που παράγονται. Αναμφίβολα δύσκολο το εγχείρημα της αυστηρής τήρησης των αρχών της ιστορικής έρευνας αλλά και για αυτό σαγηνευτικό. Οι πολίτες, οι αρχές και οι φορείς της περιοχής οφείλουν να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια της ΕΜΕΙΣ για τη νοηματοδότηση και αποκατάσταση της διαχρονικής διάστασης της ιστορίας του τόπου. 

Η ιστορική έρευνα ενισχύει και νοηματοδοτεί τη βιωματική λειτουργία της μνήμης, συμβάλλει στην αλληλεπίδραση με τον αυθεντικό χώρο παράγοντας αφηγήσεις, εικόνες, εμπειρίες, αξίες και συλλογικές αναπαραστάσεις. Μέσα από αυτό το πρίσμα μπορεί να αποτελέσει εν δυνάμει μηχανισμό συγκρότησης μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πρότασης για τον τόπο. Η ιστορική έρευνα συμβάλλει στη σύνθεση ενός κεντρικού και νομιμοποιητικού αφηγήματος που καθιστά το παρελθόν οικείο και πολλαπλά αξιοποιήσιμο στο παρόν. Αρκεί να αντιληφθούμε τη χρησιμότητα της ιστορικής έρευνας και των μνημείων ως υλικών και νοητικών επιβιώσεων στο χώρο και στο χρόνο, σημείων προβολής της κοινωνικής μνήμης. 

Πλούσιος ο απολογισμός της ΕΜΕΙΣ στο σύντομο σχετικά διάστημα λειτουργίας της έδωσε απτά δείγματα του τρόπου διαχείρισης του ιστορικού παρελθόντος. Μένει να επιχειρήσουμε το κρίσιμο βήμα για να συγκροτήσουμε μέσα από την επανοικειοποίηση του ιστορικού μας καταπιστεύματος μια αναπτυξιακή πρόταση που θα εντάσσεται στο συλλογικό ορίζοντα κατανόησης των προτεραιοτήτων μας. Στην προσπάθεια αυτή θα είμαι αρωγός για να απαντήσουμε δημιουργικά στις προκλήσεις των καιρών, για να προτάξουμε τη δική μας αναπτυξιακή πρόταση στη συλλογική παραίτηση και κατήφεια. 

Εύχομαι το έργο σας να κινείται πάντα στις συντεταγμένες μιας ποιοτικής και εξωστρεφούς αναζήτησης.

Μάρκος Μπόλαρης
Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑρχείοΝέων