Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Για τον Έβρο : Οι βαμβακοπαραγωγοί που δεν παρέδωσαν βαμβάκι λόγω καταστροφής της σοδειάς από ανωτέρα βία θα δικαιωθούν συνδεδεμένης ενίσχυσης, εάν ο ΕΛΓΑ βεβαιώνει την συνδρομή της ανωτέρας βίας

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): 

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία συνάδελφε, η απάντηση θα δοθεί όχι για ενέργειες οι οποίες θα γίνουν, αλλά για ενέργειες οι οποίες έγιναν και μέλλει να ολοκληρωθούν με τις εκταμιεύσεις. Πράγματι, λοιπόν, είχαμε χίλιους πεντακόσιους δέκα οκτώ βαμβακοκαλλιεργητές φέτος στον Έβρο, εκ των οποίων οι χίλιοι διακόσιοι ογδόντα ένας παρέδωσαν βαμβάκι, στην ποσόστωση μάλιστα που προβλέπεται για να έχουν τη συνδεδεμένη. Μένουν εκτός διακόσια τριάντα επτά άτομα. Για τη διεκδίκηση της συνδεδεμένης, το Υπουργείο επικοινώνησε και ζήτησε τις απόψεις των δύο Οργανισμών οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα, δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ. Θα διαβάσω τα κείμενα όπως ήρθαν στο υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο ζητήσαμε τις θέσεις τους και θα τα καταθέσω στη Βουλή.

Διαβάζω το καταληκτικό κείμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιπόν, για τον έλεγχο της ελάχιστης απόδοσης των εκατόν σαράντα κιλών ανά στρέμμα, στην απόδοση θα λάβει υπ’ όψιν κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία τόσο τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις ζημιών ανά γεωργό, όσο και τις εκτιμήσεις που αφορούν σε καθολικές ζημίες ευρύτερων περιοχών που θα διαβιβαστούν σε μας από τον ΕΛΓΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  Εφόσον για τους παραγωγούς του Έβρου, που δεν έχουν παραδώσει καμία ποσότητα σύσπορου βαμβακιού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, ο ΕΛΓΑ μας διαβιβάζει είτε αναλυτικά στοιχεία με αποζημιωθείσες ποσότητες παραγωγής ανά γεωργό είτε ποσοστά ζημιών σε συγκεκριμένους δήμους και με τα στοιχεία αυτά οι  παραγωγοί καλύπτουν την προϋπόθεση της απόδοσης, θα τύχουν της ειδικής ενίσχυσης καλλιέργειας βάμβακος.».

Όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει η εκκρεμότητα του τι γίνεται με τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ, λοιπόν, στην απαίτηση αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από υπηρεσιακό σημείωμα από το Υπουργείο, μας γνωρίζει τα εξής: «Στις εκτάσεις όπου η σπορά έγινε έγκαιρα, η εξέλιξη της καλλιέργειας ήταν ικανοποιητική. Στις υπόλοιπες εκτάσεις οι οποίες είχαν πλημμυρίσει από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες του χειμώνα του 2015 και η αποστράγγιση καθυστέρησε, έγινε όψιμα η σπορά. Το πρόβλημα αφορά τις «παρέβριες» περιοχές και κυρίως τη Δημοτική Ενότητα Τυχερού. Λόγω της όψιμης σποράς, αν και οι παραγωγοί πραγματοποίησαν όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες, η παραγωγή βαμβακιού ήταν πολύ χαμηλή και σε πολλές περιπτώσεις έως και μηδενική. Μείωση παραγωγής βάμβακος στις «παρέβριες» περιοχές μέχρι και 100%.».

Από το συνδυασμό, λοιπόν, των δύο εγγράφων προκύπτει ότι η απαίτηση την οποία έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να καταβάλλει τη συνδεδεμένη, εκπληρούται με την έρευνα και το έγγραφο το οποίο έχει στείλει ο ΕΛΓΑ.

Συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημά σας, «Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο;», είναι ότι οι δύο Οργανισμοί έχουν συντονιστεί με υπηρεσιακό σημείωμα του Υπουργείου. Και η απάντηση είναι θετική.

Ευχαριστώ.

(ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ)

 ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): 

Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ήταν σαφής η απάντηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ λέει ρητά ότι εφόσον έχει είτε εξατομικευμένους ελέγχους από τον ΕΛΓΑ για κάθε έναν από τους διακόσιους τριάντα έναν παραγωγούς, είτε συνολική εκτίμηση πως έχουμε καταστροφή σε μία περιοχή -η οποία καταστροφή δεν οφείλεται στους παραγωγούς, αλλά σε ανωτέρα βία- θα αποζημιώσει. Συνεπώς, είναι θέμα συντονισμού του ΕΛΓΑ Έβρου με την Κεντρική Μονάδα -ΕΛΓΑ - Κεντρική Μονάδα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ- για να υπάρχει η θετική εξέλιξη, την οποία περιέγραψα προηγουμένως διαβάζοντας το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, είναι θέμα συντονισμού των δύο Οργανισμών, οι οποίοι δεσμεύονται με τα έγγραφά τους αυτά, γι’ αυτό και τα ανέγνωσα. Είναι δεσμευτικά έγγραφα. Θέλω, επίσης, να πω σε αυτή την κατεύθυνση, ότι στον Έβρο έχουμε ένα ζήτημα στο οποίο τρέχουμε εδώ και δεκαπέντε χρόνια από πίσω. Κάθε χρόνο έχουμε πλημμύρες. Και κάθε χρόνο έρχεται το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Υποδομών να καταβάλει δεκάδες εκατομμύρια για αποζημιώσεις παραγωγών, για αποζημιώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για επανόρθωση των φραγμάτων, για διόρθωση των αρδευτικών έργων, για ζήτημα το οποίο προκαλείται από κακή διαχείριση των νερών από τη γειτονική χώρα.

Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών, στην πρόσφατη επίσκεψη που είχαμε του ομολόγου του από τη Βουλγαρία, έθεσε το θέμα της σωστής διαχείρισης των υδάτων στον Έβρο και στον Άρδα. 

Αυτή τη στιγμή είναι ώριμοι. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε σύσκεψη στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή το συναρμόδιο για τις διεθνείς σχέσεις και οι λοιποί -κάθε χρόνο τα Υπουργεία υποχρεώνονται να καλύπτουν αποζημιώσεις- ώστε να λύσουμε το πρόβλημα αντιμετωπίζοντάς το στην πηγή, σε συνέργειες με τη γειτονική χώρα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να λύσουμε ένα ζήτημα, γιατί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια αναλωνόμαστε κάθε χρόνο στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στην Αντιπεριφέρεια, στους δήμους, στο ΓΟΕΒ να τρέχουμε από πίσω για να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα των πλημμυρών, ενώ πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα στην πηγή.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΑρχείοΝέων