Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Με δεδομένη την κλιματική αλλαγή στις προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ είναι η ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του αρδευτικού δικτύου του Ανάβαλου στην Αργολίδα

Απάντησης Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκου στην αριθμό 352/7-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την εξέλιξη των έργων επέκτασης του Ανάβαλου στην Αργολίδα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Όντως το έργο του Ανάβαλου, ένα σύνθετο έργο, αφορά το αρδευτικό δίκτυο της Αργολίδας για το οποίο οι γνώσεις σας, όπως κατατίθενται και στην επίκαιρη αυτή ερώτηση, είναι εξαιρετικές. Είναι απολύτως σαφές ότι ως τοπικός Βουλευτής και με κυβερνητική ιδιότητα την προηγούμενη Περίοδο το παρακολουθείτε στενά.

Έχετε θέσει έξι θέματα στην ερώτησή σας. Στο πρώτο θέμα αναφέρεστε στη συντήρηση υφισταμένου δικτύου με 2,5 εκατομμύρια. Επισημαίνεται από πλευράς υπηρεσίας ότι είναι έργο που αφορά βελτίωση και είναι ύψους 2.300.000 ευρώ και έχει ολοκληρωθεί. Έχει παραχωρηθεί οριστικά πριν από μήνες για χρήση στον ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας.

Η δεύτερη ερώτηση αφορά τις μελέτες επέκτασης του έργου στην Ερμιονίδα. Είναι ένα έργο πραγματικά σημαντικό, που θα καλύψει αρδευτικές ανάγκες περίπου είκοσι δύο χιλιάδων στρεμμάτων. Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 0818. Το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο των μελετών έχει ανέλθει σε 1.235.000 ευρώ. Έχει εγκριθεί το ανασυνταχθέν τεύχος του προϋπολογισμού των ανωτέρω μελετών δαπάνης κατασκευής, με τα προτεινόμενα εγγειοβελτιωτικά έργα της οριστικής μελέτης, που είναι και υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά. Το συνολικό ποσό είναι 48 εκατομμύρια. Στη 1η Σεπτεμβρίου 2015 εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της μελέτης, είμαστε έτοιμοι.

Το τρίτο θέμα, το οποίο έχει σχέση και με το πέμπτο στη συνέχεια, πρόκειται για το δίκτυο Ανάβαλος-Κουτσοπόδι-Μυκήνες-Μοναστηράκι-Φίχτια-Χώνικα-Αεροδρόμιο-Ελληνικό και Δήμο Μίδεας. Έχει εγκριθεί ο δεύτερος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών, που είναι συνολικής δαπάνης 8.800.000. Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 4.800.000. Έχει κατατεθεί ο τρίτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών.

Όπως σωστά είπατε, υπάρχουν εκκρεμότητες με τις απαλλοτριώσεις του έργου και καθυστερήσεις. Υπάρχει μια επίσπευση, για να μπορέσουμε να τελειώσουμε τις νομικές διαδικασίες. Εκεί, λοιπόν, εστιάζεται το θέμα των καθυστερήσεων, γιατί η εμπλοκή στα νομικά, στις απαλλοτριώσεις δημιουργεί καθυστερήσεις αλυσιδωτά σε μια σειρά υπηρεσιών. Επειδή το έργο, όμως, έχει προχωρήσει και δεν τελειώνει μέσα στην προγραμματική περίοδο, που έληξε στις 31-12, προβλέπεται η μεταφορά του στην επόμενη, αυτή που ξεκινά. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και η απορρόφηση του επόμενου ποσού, μόλις αντιμετωπίσουμε τις διαδικασίες που έχουν σχέση με την καθυστέρηση λόγω απαλλοτριώσεων.

Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ολοκληρώσω. Ας τοποθετηθεί ο συνάδελφος και θα ολοκληρώσω και τα υπόλοιπα στη συνέχεια, στη δευτερολογία μου.

Ευχαριστώ πολύ.

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):Έχει πολύ μεγάλη σημασία η εστίαση στα έργα τα οποία έχουν σχέση με την άρδευση και έχει πολύ μεγάλη σημασία όλοι μας και σε επίπεδο Κυβέρνησης και κομμάτων Αντιπολίτευσης, αλλά και στα επίπεδα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αντιληφθούμε τη σημασία που έχει η κλιματική αλλαγή και η προτεραιότητα που θέτει αυτή στα έργα που έχουν σχέση και με την ύδρευση και με την άρδευση.

Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό -το συζητούμε και με τους Δημάρχους και με τους Περιφερειάρχες, οι οποίοι έρχονται- για να αντιληφθούμε τη σωστή διαχείριση.

Γι’ αυτό, κύριε Μανιάτη, θέλω εδώ εισαγωγικά να αναφερθώ εξαιρετικά επαινετικά στην προσπάθεια που γίνεται στην Αργολίδα από τον ΤΟΕΒ ΗΡΑΣ. Συνήθως, στη χώρα υπάρχει μια αρνητική εικόνα για τη δουλειά που κάνουν οι ΤΟΕΒ. Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Η φωτεινότερη θεωρώ ότι είναι ο ΤΟΕΒ ΗΡΑΣ στον κάμπο Αργολίδας, που σε συνέργειες με πανεπιστήμια και με ερευνητές, έχει αξιοποιήσει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τους υφιστάμενους υδατικούς πόρους με ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστικά νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. Είναι υπόδειγμα. Και από αυτό το Βήμα και το συγχαίρουμε και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε την προσπάθειά του μαζί με τους τοπικούς φορείς.

Συνεχίζω, λοιπόν, την απάντηση, λέγοντας ότι δεν αναφέρθηκα στα ζητήματα 4, 5 και 6 της ερώτησής σας. Το 4 αφορά την αναβάθμιση του αντλιοστασίου στο Φράγμα του Ανάβαλου, έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Έχει γίνει η προσωρινή παραλαβή. Έχει συντελεστεί η διοικητική παραλαβή για τη χρήση. Δεν έγινε οριστική παραλαβή, γιατί δεν έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης και τα διαδικαστικά που χρειάζονται. Άρα, ένα μέτωπο έχει κλείσει. Μένουν τυπικές διαδικασίες.

Το 5 στο οποίο αναφερθήκατε είναι η επέκταση του δικτύου στα Φίχτια, το Μοναστηράκι και τις Μυκήνες. Αυτό είναι θέμα Περιφέρειας. Έχει γίνει από την Περιφέρεια η έγκριση της μελέτης, καθώς και των τευχών δημοπράτησης. Δεν έχει γίνει δημοπράτηση, όμως. Είναι σε εκκρεμότητα. Είμαστε ώριμοι κι εδώ.

Έχουμε, τέλος, τα έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στον Δήμο Ασκληπιού και στην Ερμιονίδα. Δύο έργα είναι. Το πρώτο έχει δημοπρατηθεί. Η Διαχειριστική Υπηρεσία σημειώνει ότι μπορεί να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του νέου προγράμματος. Ο χρόνος κατασκευής είναι είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Υπάρχει η σχετική ωριμότητα. Για το έργο προς Ερμιονίδα έχει εγκριθεί η μελέτη. Και είμαστε και σε αυτό ώριμοι. Εκκρεμεί η δημοπράτηση. Συνεπώς, έχουμε μια θετική εικόνα για την πρόοδο των έργων. Κάποια είναι σε ολοκλήρωση. Βέβαια, πραγματικά χρειάζεται πίεση, όπως αναφέρατε στη δευτερολογία σας, για την αποπεράτωση των εκκρεμών νομικών διαδικασιών για τις απαλλοτριώσεις, ώστε να αξιοποιήσουμε και τα επιπλέον 4 εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν εκεί.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. 

ΑρχείοΝέων