Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Τα νέα του Μάρκου Μπόλαρη

Previous Next

Ο αγροτικός τομέας να γίνει πηγή πλούτου

"Ο αναπληρωτής υπουργός αγροτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης, μιλάει για την επόμενη μέρα και τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών.

Στις προκλήσεις της επόμενης μέρας για τον Έλληνα αγρότη και την αγροτική παραγωγή στάθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης. Χαρακτηρίζει δε απαραίτητο τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου της ελληνικής γεωργίας προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε τις εθνικές ανάγκες σε τρόφιμα, αλλά και να γίνει ο αγροτικός τομέας πηγή πλούτου.

Ποιές είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας σήμερα;

Ο πρωτογενής τομέας και η παραγωγή αποτελούν την κρίσιμη πρόκληση για την αλλαγή του κλίματος και την ανάπτυξη της χώρας. Αποτελεί την  δυναμική προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και τελικά αύξησης του ΑΕΠ. Τα τελευταία  χρόνια η ελληνική γεωργία ακολουθεί τη γενικότερη πολιτική που έχει χαραχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποιοί είναι άραγε οι στόχοι της ελληνικής γεωργίας και τί επιτέλους θέλουμε να αποδώσει στην ελληνική κοινωνία; Ανταποκρίνεται στις ανάγκες σε τρόφιμα της χώρας; Δημιουργεί τη δυναμική εξωστρέφειας με την ποιότητα , την πιστοποίηση, την ενσωμάτωση καινοτομίας; Ο αγρότης σήμερα είναι υπερήφανος για την παραγωγή του και βέβαια έχει ικανοποιητικό εισόδημα ώστε να παραμείνει στη γη του; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να είναι και να ονομάζεται κάποιος αγρότης;

Ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου της ελληνικής γεωργίας, οι στόχοι της χώρας στον αγροδιατροφικό τομέα, ο στρατηγικός σχεδιασμός για την υλοποίηση  είναι απαραίτητος όχι απλώς για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις εθνικές ανάγκες σε τρόφιμα, αλλά και να γίνει ο αγροτικός τομέας πηγή πλούτου και ευημερίας. Οι σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας, η βιολογική – οργανική  γεωργία, οι φιλικές στο περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές, οι υδατοκαλλιέργειες, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην κτηνοτροφία μας, η ενεργειακή αξιοποίηση, οι πολιτικές διαχείρισης των υδάτινων πόρων, όπως και ο αγροτουρισμός πρέπει να αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της.

Η  Κυβέρνηση παρεμβαίνει με πολιτικό σχεδιασμό για την δημιουργία των δομών εκείνων που εκπαιδεύουν, επιμορφώνουν, ενημερώνουν και προτρέπουν τους νέους να ξεκινήσουν δυναμική σχέση παραγωγής με τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα, εστιάζοντας στην ποιότητα της παραγωγής που κάνει υπερήφανο τον παραγωγό.

Η κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας είναι η ορθολογική & βέλτιστη αξιοποίηση των 5 κύριων παραγωγικών συντελεστών:

 • του ανθρώπινου κεφαλαίου
 • των φυσικών πόρων
 • των οικονομικών πόρων
 • των σύγχρονων τεχνικών και επιστημονικών εργαλείων
 • των σύγχρονων αποτελεσματικών κι ανταγωνιστικών συσπειρώσεων, μορφών οργάνωσης κι έκφρασης των παραγωγών 

Όλα αυτά οφείλουμε να τα προσεγγίζουμε μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής και να καθρεφτιζόμαστε μέσα στην πρόκληση των 5 κύριων προτεραιοτήτων που έθεσε η ολλανδική προεδρία για τον τομέα της Γεωργίας , εστιάζοντας στα ακόλουθα:

 • Βιολογική Γεωργία
 • Οργάνωση Αγοράς
 • Αντι-μικροβιακή αντοχή
 • Απλούστευση της ΚΑΠ
 • Κλιματική Αλλαγή

Στον πολιτικό μας σχεδιασμό πρώτα έρχεται ο άνθρωπος, ο παραγωγός, που τον θέλουμε εκπαιδευμένο, καταρτισμένο, ενημερωμένο και βέβαια ασφαλισμένο, με δίκαιη και εμπρόθεσμη αμοιβή και εξασφαλισμένο απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Με ανοιχτό ορίζοντα στις δυνατότητες και προοπτικές του προϊόντος, της παραγωγής του σε εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές πεδίο. Αντίστοιχα κρίσιμη είναι η θέση των εργατών στον αγροκτηνοτροφικό τομέα, έτσι ώστε να είναι σημαντική, σε ανθρώπινο, ασφαλιστικό, φορολογικό, παραγωγικό επίπεδο,  η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την  υιοθέτηση του εργόσημου και η πλήρης ασφάλιση των αλλοδαπών εργατών γης. 

Το νερό αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα εν’ όψη της κλιμακούμενης κλιματικής αλλαγής. Η διαχείρισή του πρέπει να είναι ορθολογική, ενώ θα πρέπει να κατασκευαστούν όλες οι υποδομές ώστε να μη χάνεται σταγόνα από το πολύτιμο αυτό αγαθό. Σημαντικές οι ευθύνες μας σε κυβερνητικό, και περιφερειακό επίπεδο για τον απαραίτητο σχεδιασμό για τα έργα υποδομής ουσιαστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων μας.

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν και οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι, ιδίως μέσα στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, οι οποίοι διοχετευόμενοι στα κατάλληλα εργαλεία πολιτικής, θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στη στήριξη του παραγωγού.

Είναι ίσως σημαντικότερο να τονίσουμε ότι χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία στη διαχείριση των χρηματοδοτικών μας πόρων από το Π.Α.Α. Η λογική που μας καθοδήγησε στις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, η λογική των απορροφήσεων, είναι ο λάθος δρόμος. Χρειαζόμαστε αξιοποίηση των πόρων με αξιολόγηση, με στόχευση ώστε να κατευθυνθούν στην υπηρέτηση των στόχων της χώρας, στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Κυβέρνησης για την παραγωγή, την ποιότητα στο προϊόν, την πιστοποίηση της ποιότητας, την ενσωμάτωση καινοτομίας, την εξωστρέφεια, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τις εξαγωγές.

Πιστεύετε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της στροφής σε μια γεωργία ποιότητας;

Η πρόκληση για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα είναι η προστιθέμενη αξία από την ποιότητα των προϊόντων μας. Η ποιότητα και η ποικιλομορφία της γεωργικής παραγωγής αποτελούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα και τους παραγωγούς. Ανταποκρινόμαστε στην πρόκληση της ποιότητας στη γεωργία και στην πρόκληση σε μια γεωργία ποιότητας.

Οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο ποιοτικά προϊόντα τροφίμων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ταυτότητα, ενώ ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της ποικιλομορφίας της γεωργικής παραγωγής. Η αξιοποίηση της αγροτικής και κτηνοτροφικής κληρονομιάς μας και η επένδυση τόσο σε βιολογικά, όσο και τοπικά προϊόντα ποιότητας, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, με σεβασμό στο Περιβάλλον και τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το ποιοτικό προϊόν μας εξασφαλίζοντας προστιθέμενη αξία διεκδικεί επάξια τη θέση του στις διεθνείς αγορές. Η επιδίωξή μας επιβάλλεται να είναι : τα καλύτερα ποιοτικά προϊόντα μας στα ακριβότερα ράφια των μεγαλύτερων αλυσίδων του κόσμου. Η ποιότητα των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων μας, η φήμη και η προβολή της ελληνικής διατροφής είναι η εγγύηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε.

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Πως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί;

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας οφείλει να στηριχτεί και στη συγκράτηση του υψηλού σήμερα κόστους παραγωγής. Οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά είναι:

 • Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. γεωθερμία Μακεδονία – Θράκη) 
 • Η χρήση τοπικά παραγόμενων λιπασμάτων
 • Η αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης δημόσιας γης
 • Η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένης ιδιωτικής γης με αξιοποίησή της από Οργανώσεις Παραγωγών με νέες μεθόδους 
 • Η δημιουργία Οργανώσεων  Παραγωγών [Καν(ΕΕ) 1308/2013] 
 • Η ορθολογική διαχείριση των φυτοφαρμάκων και η σωστή οργάνωση από πλευράς Υπουργείου της διαχείρισής τους
 • Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων, υπολειμμάτων με σύγχρονες μεθόδους
 • Η αξιοποίηση φωτοβολταϊκών σε θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις Ομάδες Παραγωγών, στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και ισχυρών Οργανώσεων Παραγωγών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της αγοράς μέσω της συγκέντρωσης ικανής ποσότητας προϊόντος  της μείωσης του κόστους παραγωγής, της χρήσης φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών, της καθετοποίησης της παραγωγής, ενώ λαμβάνεται μέριμνα για τη διαχείριση υποπροϊόντων οινοποίησης και αποβλήτων.

Μέσω δε του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ενισχύεται οικονομικά η ίδρυση νέων Οργανώσεων Παραγωγών για χρονική διάρκεια 5 ετών.

Μεγάλο ζήτημα είναι η συγκράτηση και η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Θα δώσετε και τί είδους κίνητρα ως προς αυτό;

Η συγκράτηση και η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού αποτελούν τα «κλειδιά» για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας. Η Κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό των νέων παραγωγών και σχεδιάζει μέτρα για την περαιτέρω στήριξή τους. Τα κυριότερα από αυτά είναι οι ενισχύσεις που προβλέπονται για τις νέες Ομάδες Παραγωγών στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ο θεσμός των γεωργικών συμβούλων, ο οποίος εισάγεται επίσης στο νέο πρόγραμμα, η στροφή στην εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία στα χέρια των νέων μπορεί να μετουσιωθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Σήμερα τα νέα παιδιά έχουν γνώσεις και μπορούν χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που υπάρχουν να παρέμβουν στον πρωτογενή τομέα και να είναι υπερήφανοι για την ποιότητα του προϊόντος που παράγουν και για τη θέση την οποία μπορεί να διεκδικήσει. Αυτή είναι η πρόκληση για τη χώρα και για το Υπουργείο, αυτή είναι η κρίσιμη προϋπόθεση για να ξεπεράσει η πατρίδα τη δυσχερή συγκυρία στην οποία βρέθηκε". 

free press περιοδικό του ΑΠΕ - ΜΠΕ "ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ"
Συνέντευξη στη δημομοσιογράφο Μαρία Σιδέρη 

ΑρχείοΝέων